ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ PART I 4 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น 5 ถาม – ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 6 ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เ ...

Read More »

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร 4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 5 ระบบคุณภาพกับการผลิตอาหาร 6 ระบบคุณภาพอาหาร Quality System 7 การพัฒนานวัตกรรม ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จำนวน 214 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2559 กทม.กำหนดเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 214 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) กําหนดการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรกำลังและปรับอากาศ TOT

แนวข้อสอบ วิศวกรกำลังและปรับอากาศ TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรกำลังและปรับอากาศ TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 5 ความรู้เกี่ยวกับระบบความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6 ระบบปรับอากาศเบื้องต้น ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข ...

Read More »

ข้อสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

ข้อสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น 6 แนวข ...

Read More »

ข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ข้อใดคือความหมายของแร่  ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน ทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอน ทรัพยากรธร ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประ ...

Read More »

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3. ความสามารถทางด้านเหตุผล 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6. แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 7. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและงบป ...

Read More »

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย 2. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 3. เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test 6. แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด 7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Gra ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017