Home / Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเยื่อและกระดาษ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ PART I 4 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น 5 ถาม – ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์ 6 ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เ ...

Read More »

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นักวิทยาศาสตร์ (ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ 2 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร 4 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 5 ระบบคุณภาพกับการผลิตอาหาร 6 ระบบคุณภาพอาหาร Quality System 7 การพัฒนานวัตกรรม ...

Read More »

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 214 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  จำนวน 214 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559

เปิดสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่2/2559 กทม.กำหนดเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 214 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 24 มิถุนายน 2559 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สํานักงาน ก.ก.) กําหนดการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรกำลังและปรับอากาศ TOT

แนวข้อสอบ วิศวกรกำลังและปรับอากาศ TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรกำลังและปรับอากาศ TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 5 ความรู้เกี่ยวกับระบบความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 6 ระบบปรับอากาศเบื้องต้น ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป DSI รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 5 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 แนวข ...

Read More »

ข้อสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

ข้อสอบกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น 6 แนวข ...

Read More »

ข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ข้อสอบพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510

ข้อใดคือความหมายของแร่  ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน ทรัพยากรธรณีที่เป็นอินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์แน่นอน ทรัพยากรธรณีที่เป็นอนินทรียวัตถุมีส่วนประกอบทางเคมีกับลักษณะทางฟิสิกส์ที่ไม่แน่นอน ทรัพยากรธร ...

Read More »

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

เปิดสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร

กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กรุงเทพฯ 10200 กดถูกใจเพจเพื่อรับแนวข้อสอบราชการที่นี่ ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประ ...

Read More »

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3. ความสามารถทางด้านเหตุผล 4. ความสามารถด้านภาษาไทย 5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6. แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี 7. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและงบป ...

Read More »

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย 2. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 3. เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test 6. แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด 7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Gra ...

Read More »
Scroll To Top