ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / การเตรียมตัวสอบ

Category Archives: การเตรียมตัวสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ 6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบ ...

Read More »

เตรียมตัวาอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

เตรียมตัวาอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 6 แนวข้อสอบ พ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017