Home / การเตรียมตัวสอบ

Category Archives: การเตรียมตัวสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 2 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาด 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 4 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ 5 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์ 6 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบ ...

Read More »

เตรียมตัวาอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

เตรียมตัวาอบสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร

ครูผู้ช่วย ภาค ก. กรุงเทพมหานคร 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 6 แนวข้อสอบ พ ...

Read More »
Scroll To Top