Home / ข่าวเปิดสอบ

Category Archives: ข่าวเปิดสอบ

Feed Subscription

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา อัตราที่เปิดรับสมัครสอบ 1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล  จำนวน : 1,000 อ ...

Read More »

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ จำนวน 48 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งสิ้นจำนวน 48 อัตรา ดังรายเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับส ...

Read More »

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง นั ...

Read More »

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจ ชาย/หญิง

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจ ชาย/หญิง

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจ ชาย/หญิง เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560 ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก และข้าราชการตำรวจ เพศชาย/หญิง และโครงการสิทธิพิเศษแก่นั ...

Read More »

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ตำแหน่ง วันที่19-26 ต.ค.59

กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 ตำแหน่ง วันที่19-26 ต.ค.59

ประกาศ กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ เปิดรับสมัคร :    วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทางเว็บไซต์ http://jobs.md.go.th/ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ จำหน่ายแนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน แนวข้อส ...

Read More »

สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ต.ค.59

สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ต.ค.59

สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 183 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ต.ค.59 เพศชาย จำนวน12 ตำแห ...

Read More »

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม-11 พฤศจิกายน 2559

กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ “ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน” 723 อัตรา ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการ ...

Read More »

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 288 อัตรา **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.** ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานชอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอ ...

Read More »

กรมที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 7 พฤศจิกายน 2559

กรมที่ดิน รับสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 7 พฤศจิกายน 2559

กรมที่ดินเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน ด้วยกรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน ...

Read More »

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี วันที่15 – 31 ต.ค.59

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดสอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี  วันที่15 – 31 ต.ค.59

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2560 เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2560 (รอประกาศจำนวนที่จะบรรจุฯ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ตุลาคม 2559 ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเ ...

Read More »
Scroll To Top