ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / คู่มือเตรียมสอบ (page 10)

Category Archives: คู่มือเตรียมสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กระทรวงการต่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กระทรวงการต่างประเทศ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 3 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร 4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 5 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ 6 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กระทรวงการต่างประเทศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงการต่างประเทศ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนา ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

แนวข้อสอบพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558 3 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ถาม- ตอบ พรบ. ...

Read More »

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 4 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 5 แนวข้อสอบ  พรบ.จดแจ้งการพิมพ์  พ.ศ. 2550 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 การอ่านจับใจความ (Reading Compr ...

Read More »

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ก

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ก

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ก 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 การสื่ ...

Read More »

แนวข้อสอบกะลาสี การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบกะลาสี การท่าเรือแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบกะลาสี การท่าเรือแห่งประเทศไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย 2 แนวข้อสอบการท่าเรือแห่งประเทศไทย 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบภาษาไทย 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลาง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 3 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558 6 กรอบยุทธศาสตร์แห่ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ  กรมบัญชีกลาง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558 4 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) 5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 ความรู้เรื่องการประสานงาน 7 แนวข้อสอบการ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลัง กรมบัญชีกลาง 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 3 พรบ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติทางราชการ พศ. 2558 4 กรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี (2560-2579) 5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 ความรู้เรื่องการประสานงาน 7 แนวข้อสอบการ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017