ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / คู่มือเตรียมสอบ (page 2)

Category Archives: คู่มือเตรียมสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 5 ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ  (ถาม-ตอบ) 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเด ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 ความสามารถทางด้านเหตุผล 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง กา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ  นักวิชาการพัสดุ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ  นักวิชาการพัสดุ กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 ความสามารถทางด้านเหตุผล 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่งทางอากาศ กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 5 ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ  (ถาม-ตอบ) 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญ ...

Read More »

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมการบินพลเรือน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมการบินพลเรือน

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบภาษาไทย 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัคคีภัย 8 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ  เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กรมการบินพลเรือน 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 4 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ  5 วิชาสามารถทั่วไป ความสามารถด้านภาษา 6 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 3 ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านสุขภาพจิต 4 การบริหารจัดการองค์กร 5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 6 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรแ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาคลินิก กรมสุขภาพจิต 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต 3 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 4 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา 6 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา 7 ความรู้เรื่องพื้นฐานด้านสุขภาพจิต 8 ความรู้เรื ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 แนวข้อสอบภาษาไทย 3 ประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกั ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ 1 ประวัติความเป็นมาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม 6 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017