ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / คู่มือเตรียมสอบ (page 271)

Category Archives: คู่มือเตรียมสอบ

Feed Subscription

แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5. การตรวจซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้าสนามบิน.pdf 6. ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม+แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ _ถาม ตอบ 2. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3. ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ 4. หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ 5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ...

Read More »

แนวข้อสอบสถาปนิก ท้องถิ่น

แนวข้อสอบสถาปนิก ท้องถิ่น

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2. พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543 3. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5. จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม ...

Read More »

แนวข้อสอบธนาคารออมสิน

แนวข้อสอบธนาคารออมสิน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน 1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบเรื่องเลขอนุกรม 3 เงื่อนไขทางภาษา 4 อุปมาอุปไมยแบบภาพทรงเรขา 5 แนวข้อสอบความสามารถภาษาอังกฤษ 6 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย 7 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษั ...

Read More »

เตรียมสอบธนาคารกรุงไทย ออเธอะไรสเทลเลอร์

เตรียมสอบธนาคารกรุงไทย ออเธอะไรสเทลเลอร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธนาคารออมสินกรุงไทย ออเธอะไรสเทลเลอร์ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ 3. ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5. แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ 6. แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude T ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017