ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ (page 10)

Category Archives: แจกแนวข้อสอบ

Feed Subscription

คำแนะนำในการสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อ.ต.ก.

คำแนะนำในการสอบองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อ.ต.ก.

การเตรียมตัวสอบ ในการสอบเข้าเป็นพนักงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไม่ต้องใช้ใบผ่าน กพ. ดังนั้นผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดี หัดอ่านหนังสือภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ให้มากถึงมากที่สุด หนังสือที่ว่านั้นหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป อ่านแล้วหัดทำข้อสอบจากตัวอย่างที่ให้มาในเล่มนั้น ข้อสอบจะ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

คำแนะนำในการสอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในการสอบเข้ารับราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

คำแนะนำในการสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส.ป.ก.

การเตรียมตัวสอบ ในการสอบเข้ารับราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้าส.ป.ก. จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมิ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมทางหลวงชนบท

คำแนะนำในการสอบกรมทางหลวงชนบท

ในการสอบเข้ากรมทางหลวงชนบท การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ซึ่งในการสอบจะมีวิชาความสามารถทั่วไปเพิ่มเข้ามาด้วย การสอบเข้ากรมทางหลวงชนบท จะมีการประเมินสมรรถนะ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมทางหลวง

คำแนะนำในการสอบกรมทางหลวง

ในการสอบเข้ากรมทางหลวง ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนซึ่งการสอบเข้ากรมทางหลวง จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อนและ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมเจ้าท่า

คำแนะนำในการสอบกรมเจ้าท่า

ในการสอบเข้ากรมเจ้าท่า กรณีสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ผลสอบภาค ก ของก.พ. แต่ถ้าสอบบรรจุรับราชการ ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้ากรมเจ้าท่า จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภา ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมควบคุมมลพิษ

คำแนะนำในการสอบกรมควบคุมมลพิษ

ในการสอบเข้ากรมควบคุมมลพิษ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ซึ่งในการสอบจะมีวิชาความสามารถทั่วไปเพิ่มเข้ามาด้วย การสอบเข้ากรมควบคุมมลพิษ จะมีการประเมินสมรรถนะ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมการบินพลเรือน

คำแนะนำในการสอบกรมการบินพลเรือน

คำแนะนำในการสอบกรมการบินพลเรือน ในการสอบเข้ารับราชการของกรมการบินพลเรือน ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้ากรมการบินพลเรือนจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ่านการปร ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมการขนส่งทางบก

คำแนะนำในการสอบกรมการขนส่งทางบก

คำแนะนำในการสอบกรมการขนส่งทางบก ในการสอบเข้ารับราชการของกรมการขนส่งทางบก ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งการสอบเข้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ และจะต้องผ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

คำแนะนำในการสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

คำแนะนำในการสอบสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ในการสอบเข้าสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส จะต้องมีการเตรียมตัวที่ดี นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานด้วย เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ผู้บริหาร โดยการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ในการสัมภาษณ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017