ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / สอบตำรวจ

Category Archives: สอบตำรวจ

Feed Subscription

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา อัตราที่เปิดรับสมัครสอบ 1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล  จำนวน : 1,000 อ ...

Read More »

สอบตำรวจ

สอบตำรวจ

  คลิกถูกใจเฟจ เพื่อรับแนวข้อสอบเก่าตำรวจ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ ประกอบด้วย Cความสามารถทางด้านเหตุผล+แนวข้อสอบ Cความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ Cความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา+แนวข้อสอบ Cแนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาช ...

Read More »

สอบตำรวจ ตชด

สอบตำรวจ ตชด

  แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก – แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข – แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล – แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ – แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน – แน ...

Read More »

หนังสือสอบตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

หนังสือสอบตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

  แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก – แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข – แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล – แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ – แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน – แน ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ

  คลิกถูกใจเฟจ เพื่อรับแนวข้อสอบเก่าตำรวจ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ ประกอบด้วย Cความสามารถทางด้านเหตุผล+แนวข้อสอบ Cความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ Cความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา+แนวข้อสอบ Cแนวข้อสอบกฏหมายงานสารบรร ...

Read More »

เอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

เอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ

  คลิกถูกใจเฟจ เพื่อรับแนวข้อสอบเก่าตำรวจ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ บช.ศ., ภ.1-ภ.9, ศชต. รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ ประกอบด้วย Cความสามารถทางด้านเหตุผล+แนวข้อสอบ Cความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ Cความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา+แนวข้อสอบ Cแนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาช ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017