ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / สอบครูผู้ช่วย

Category Archives: สอบครูผู้ช่วย

Feed Subscription

((ใหม่ล่าสุด))แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด

((ใหม่ล่าสุด))แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด – แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป – แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม – นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา – แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี – แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ – แนวข้อสอบ พรบ. ...

Read More »

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ข รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา 2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้ 3 แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน 4 แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน 5 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล 6 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา 7 แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 8 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความสามารถด้านภาษาไทย 2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกสุขศึกษา

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกสุขศึกษา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกสุขศึกษา รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ 2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3. จิตวิทยาการออกกำลังกาย 4. กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ _Exercise for Health 5. แนวข้อสอบวิชาพละศึกษา 6. ถาม- ตอบ ความรู้เรื่องโภชนาการทางการกีฬา 7. แนวข้อสอบวิชาสุขศึ ...

Read More »

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม

แนวข้อสอบเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ เอกคหกรรม รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์+ถามตอบ 2. แนวข้อสอบ วิชาความถนัดความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 3. การประเมินภาวะโภชนาการ 4. แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร 5. แนวข้อสอบวิชา ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งว ...

Read More »

แนวข้อสอบบุคลกรทางศึกษา 38 ค.สังกัด สอศ.

แนวข้อสอบบุคลกรทางศึกษา 38 ค.สังกัด สอศ.

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบุคลกรทางศึกษา 38 ค.สังกัด สอศ.  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2.พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 3.แนวข้อสอบ พรบ.ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 4.แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 5.แนวข้อสอบ พรบ.บริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.แนวข้อสอ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017