Home / รัฐวิสาหกิจ

Category Archives: รัฐวิสาหกิจ

Feed Subscription

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร กฟภ

แนวข้อสอบ นิติกร กฟภ

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร กฟภ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English T ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กฟภ  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักบัญชี กฟภ

แนวข้อสอบนักบัญชี  กฟภ

    จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักบัญชี  กฟภ  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( Eng ...

Read More »

แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป กฟภ

แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป กฟภ

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป กฟภ  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤ ...

Read More »

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ

แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กฟภ

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กฟภ   รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอั ...

Read More »
Scroll To Top