ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2015

แนวข้อสอบ นักเรียนนายร้อย จปร

แนวข้อสอบ นักเรียนนายร้อย จปร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักเรียนนายร้อย จปร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม 6 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 7 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 8 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ   & ...

Read More »

แนวข้อสอบ ตชด สอบครู ตชด.(คุรุทายาท)

แนวข้อสอบ ตชด สอบครู ตชด.(คุรุทายาท)

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ตชด สอบครู ตชด.(คุรุทายาท) รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข 2. แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล 3. แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน 5. แนวข้อสอบภาษาไทย 6. แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 7. แนวข้อสอบภาษ ...

Read More »

แนวข้อสอบกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจนายสิบชั้นประทวน

แนวข้อสอบกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจนายสิบชั้นประทวน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจนายสิบชั้นประทวน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข 2. แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล 3. แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้ 4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน 5. แนวข้อสอบภาษาไทย 6. แนวข้อสอบคณิ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายเทคนิค รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา_ 30p 2. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 3. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading 4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation 6. แนวข้อสอบความสาม ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายจราจร

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายจราจร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายจราจร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 2. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 4. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน.pdf 5. แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายธุรการ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายธุรการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายธุรการ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 2. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 4. แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2 5. แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1 6. แนวข้อสอบการ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา_ 30 2. แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม 3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 4. แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ปี พ.ศ.2557 6. แนวข้อสอบเก่าตำรวจ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 27 2. ความสามารถด้านภาษา_ 30 3. ความสามารถทางด้านเหตุผล 37 4. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 5. แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1 6. ข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2 7. แนวข้อสอบภาษา ...

Read More »

ข้อสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อสอบ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง sso.go.th                                                 ค. www.dmcr.go.th forest.go.th                                 ง. www. customs.go.th ตอบ  ค. www.dmcr.go.th อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คนแรกคือใคร นายนพพล ศรีสุข                          ...

Read More »

ข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อสอบ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏ dpt.go.th                                                 ค. www.ipthailand.go.th dgr.go.th                                 ง. www.itl.go.th ตอบ   ค. www.ipthailand.go.th อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา‏ คนปัจจุบันคือใคร นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ค. นางมาลี   โชคล้ำเล ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017