ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / พฤศจิกายน (page 18)

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 3 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ 4 ถาม -ตอบปัญหาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย 3 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย 4 พระราชบัญญัติ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 5 ความรู้เกี่ยวกับก ...

Read More »

แนวข้อสอบหัวหน้าส่วนจัดระบบบริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบหัวหน้าส่วนจัดระบบบริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบหัวหน้าส่วนจัดระบบบริการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบริษัท ไปรษณีย์ไทย 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ 5 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเงินและบัญชี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย 2. แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบัญชี 4 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 5 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน ...

Read More »

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยและโรงเรียนการไปรษณีย์ 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ _HR 4 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 ก ...

Read More »

แนวข้อสอบตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบริษัท ไปรษณีย์ไทย 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 5 เทคนิคการสอบสัมภ ...

Read More »

แนวข้อสอบบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) MRT

แนวข้อสอบบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  MRT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  MRT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดมหาชน 2 การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR 3 การใช้อังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย 2 ความรู้ในการเขียนโครงการ 3 การบริหารแผนงาน โครงการ 4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม – ตอบ) 5 ถาม – ตอบ การบริหารแผนงาน และการบริ ...

Read More »

แนวข้อสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

แนวข้อสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบริษัท ไปรษณีย์ไทย 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 5 แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017