ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / พฤศจิกายน (page 2)

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ตราไว้ ณ วันใด ๒๐ กันยายน  ๒๔๘๖                                      ค. ๑๗ ธันวาคม  ๒๔๘๖ ๑๗ กันยายน ๒๔๘๖                                       ง. ๑๘ กันยายน  ๒๔๘๖ ตอบ   ข. ๑๗ กันยายน  ๒๔๘๖                พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด ๒๘ ธันวาคม ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ให้ไว้ ณ วันใด ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ค. ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ง. ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตอบ  ค. ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีกี่หมวด กี่มาตรา 6 หมวด  110  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 6 หมวด  113  มาตรา  1  บทเฉพาะกาล 7 หมวด  113  มาต ...

Read More »

สำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา (ตั้งแต่ 24-30 พฤศจิกายน 2558)

สำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา (ตั้งแต่ 24-30 พฤศจิกายน 2558)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา (ตั้งแต่ 24-30 พฤศจิกายน 2558) สำนัก งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา (ตั ...

Read More »

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ  ประจำปี 2559

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2559 สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปสำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามา ...

Read More »

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพือสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา (ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพือสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา (ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

เปิดรับสมัครบุคคลเพือสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 62 อัตรา (ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558)   เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 901.7 KB ) เว็บไซต์ติดต่อ :   ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1 สามารถนำไปปริ้น ...

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  24 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด :   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ...

Read More »

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 )

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   ( ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2558 ) ประกาศรับสมัคร :  24 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด :   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักธุรการ กรุงเทพมหานคร (กทม)

แนวข้อสอบเจ้าพนักธุรการ กรุงเทพมหานคร (กทม)

จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าพนักธุรการ กรุงเทพมหานคร (กทม) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเม ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (กทม)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (กทม)

จำหน่ายแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร (กทม) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 0 ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน 1 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 2 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 แนวข้อ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017