ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2015 / พฤศจิกายน (page 3)

Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชน

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชน

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชน รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 0 ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน 1 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 2 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 4 แนวข้อสอบพระ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ททท. 2 แนวข้อสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธและแผนยุทธศาสตร์ 4 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 5 เทคนิคการสอบสัมภาษณ ...

Read More »

กองทัพบก (ทบ.) ประกาศสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558)

กองทัพบก (ทบ.) ประกาศสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558)

ประกาศสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2559 จำนวน 155 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558) การรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือนทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปีงบประมาณ 2559คุณวุฒิการศึกษา สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญา จาก ...

Read More »

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 17 ตำแหน่ง 79 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2559 (ตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2558)   เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.12 MB ) ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีทั้งหมดกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                          ค. 4  ฉบับ 3 ฉบับ                                                          ง. 5  ฉบับ ตอบ    ข.3  ฉบับ  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ให้ใช้บังคับเมื่อใด นั ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ให้ไว้ ณ วันใด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ค. ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ง. ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอบ    ข. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ “เด็ก” หมายความว่าอย่างไร บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี                 ค. บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า  13 ปี บุคคลผู้มีอายุต ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ให้ไว้ ณ วันใด ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ค. ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ง. ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอบ    ข. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ “เด็ก” หมายความว่าอย่างไร บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี                 ค. บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า  13 ปี บุคคลผู้มีอายุต ...

Read More »

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีกี่ฉบับ 2 ฉบับ                                                                 ข. 4    ฉบับ 5 ฉบับ                                                                ง. 7    ฉบับ ตอบ   ง. 7  ฉบับ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุ ...

Read More »

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน 74 อัตรา

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน 74 อัตรา

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคต่างๆ จำนวน 74 อัตรา (ตั้งแต่ 24-30 พฤศจิกายน 2558) ตำแหน่งที่เปิดรับ 2อัตรา เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด (ด้านการเงินและการบัญชี) ระดับการศีกษา:  ปริญญาตรี, สาขาวิชา:  การบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาเศรษ ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร กรมประมง

แนวข้อสอบนิติกร กรมประมง

จำหน่ายแนวข้อสอบนิติกร  กรมประมง รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง 2 ถาม – ตอบ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 3 ถาม-ตอบ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 4 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 5 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 6 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 7 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา 8 แนวข้อ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017