ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / เมษายน

Monthly Archives: เมษายน 2016

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 กฎหมายปกครอง 6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 ประมวลกฎหมายอาญา 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 9 ความ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอัง ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสั ...

Read More »

ถาม – ตอบ การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

ถาม – ตอบ การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ หมายถึงอะไร ตอบ   หมายถึง การดำเนินการของห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ เพื่อให้ เกิดความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบก่อน รายงานผล การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ตอบ  Internal quality control   หรือ  IQC การควบ ...

Read More »

ถาม – ตอบ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

ถาม – ตอบ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาฟล็อปปี้ไดรฟ์ ตอบ  การทำความสะอาดอาจจะสัปดาห์ละ1  ครั้งหรืออย่างน้อยควรจะเดือนละ  1 ครั้งไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้หัวอ่านสุกปรกได้ โดยควรใช้นํ้ายาสําหรับล้างดิสก์ ตามขั้นตอนในคู่มือการใช้นํ้ายาที่ระบุไว้ด้วยการหยดนํ้ายาใส่หัวล้างแล้วนําสอดในดิสก์ไดรฟ์  ซึ่งหัวล้างจะมีลักษณะเหมือ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

Probation Officer คืออะไร ตอบ   พนักงานคุมประพฤติ จงอธิบายความสำคัญของงานคุมประพฤติ ตอบ   การคุมประพฤติเป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ด้วยวิธีการไม่ควบคุมตัว โดยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ การคุมประพฤติจึงเป็นวิธีที่เปลี่ยนแนวความคิดจากวิธีการล ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT

แนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 แนวข้อสอบกลุ่มงานวิศวกรรม 5 แนวข้อสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย 6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 7 ควา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT

แนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 5 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 6 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร TOT

แนวข้อสอบ นิติกร TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกร TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 5 ธรรมมาภิบาล _Good Governance 6 แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค TOT

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 5 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 7 แนวข้อสอ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017