Home / 2016 / เมษายน

Monthly Archives: เมษายน 2016

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกร กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 กฎหมายปกครอง 6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 ประมวลกฎหมายอาญา 8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 9 ความ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสรรพากร กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอัง ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมสรรพกร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพากร 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร 4 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสั ...

Read More »

ถาม – ตอบ การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

ถาม – ตอบ การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ หมายถึงอะไร ตอบ   หมายถึง การดำเนินการของห้องปฏิบัติการในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบความถูกต้องของการทดสอบ เพื่อให้ เกิดความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบก่อน รายงานผล การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ตอบ  Internal quality control   หรือ  IQC การควบ ...

Read More »

ถาม – ตอบ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

ถาม – ตอบ การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูล

จงอธิบายวิธีการบำรุงรักษาฟล็อปปี้ไดรฟ์ ตอบ  การทำความสะอาดอาจจะสัปดาห์ละ1  ครั้งหรืออย่างน้อยควรจะเดือนละ  1 ครั้งไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้หัวอ่านสุกปรกได้ โดยควรใช้นํ้ายาสําหรับล้างดิสก์ ตามขั้นตอนในคู่มือการใช้นํ้ายาที่ระบุไว้ด้วยการหยดนํ้ายาใส่หัวล้างแล้วนําสอดในดิสก์ไดรฟ์  ซึ่งหัวล้างจะมีลักษณะเหมือ ...

Read More »

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานคุมประพฤติ

Probation Officer คืออะไร ตอบ   พนักงานคุมประพฤติ จงอธิบายความสำคัญของงานคุมประพฤติ ตอบ   การคุมประพฤติเป็นมาตรการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ด้วยวิธีการไม่ควบคุมตัว โดยการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปกติ การคุมประพฤติจึงเป็นวิธีที่เปลี่ยนแนวความคิดจากวิธีการล ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT

แนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรสื่อสาร TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 แนวข้อสอบกลุ่มงานวิศวกรรม 5 แนวข้อสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย 6 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 7 ควา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT

แนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักคอมพิวเตอร์ TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 5 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 6 การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 7 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร TOT

แนวข้อสอบ นิติกร TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นิติกร TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ 5 ธรรมมาภิบาล _Good Governance 6 แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค TOT

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค TOT

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค TOT รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 2 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 3 แนวข้อสอบเก่าข้อเขียน TOT 4 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง 5 ความรู้พื้นฐานด้านระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 7 แนวข้อสอ ...

Read More »
Scroll To Top