ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / พฤษภาคม

Monthly Archives: พฤษภาคม 2016

แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ถาม ตอบ) 7 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย 8 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 8 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล (สสจ)

  จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 7 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 8 ถาม-ต ...

Read More »

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นิติกร โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 7 กฎหมายปกครอง 8 กฎหมายทั่วไป 9 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 1 ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นายช่างโยธา โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นายช่างโยธา โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา 7 โครงสร้างและคอนกรีต 8 แนวข้อสอบการควบคุมการบริหารงา ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค 7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทค ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ 7 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 8 พ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control) 7 การใช้งานและ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 7 ความสำคัญการใช้งานและก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ)

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาล (สสจ) รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ 7 ความรู้เกี่ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017