ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มิถุนายน

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ส่วนภูมิภาค 1. นักพัฒนาสังคม จำนวน  :  1 อัตรา อัตราเงิ ...

Read More »

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน ระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ 70/2559 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล พนักงานขับรถ พนักงานรักษาความปลอดภัย คนชำนาญงาน และพนักงานขับเรือ จำนวน 9 ...

Read More »

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงาน  ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 – 10 กรกฎาคม 2559

การไฟฟ้านครหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งต่างๆ  ตามเอกสารแนบ คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 2. ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 17 อ ...

Read More »

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559

กรมการพัฒนาชุมชน  เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)  ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) จำนวน 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559 ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง อาสาพัฒนา (อสพ.) อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ...

Read More »

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่20 ถึง 8 มิถุนายน 2559

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่20  ถึง 8 มิถุนายน 2559

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เห็นชอบ และอนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 181 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.- 1. ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ รวม 50 ข้อ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 4 หลักการประชาสัมพันธ์ 5 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์ 6 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชก ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมา ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์ 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ถาม ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการf นักพัฒนาสังคม 2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม 4 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 5 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 2 แนวข้อสอบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์ 4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 5 ถาม ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017