ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มิถุนายน (page 2)

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

คำแนะนำในการสอบกรมบังคับคดี

คำแนะนำในการสอบกรมบังคับคดี

กรมบังคับคดี ( Legal Execution Department ) เป็นกรมสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่บังคับคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ตลอดจนวางทรัพย์ทั่วประเทศ ในการสอบเข้ากรมบังคับคดี การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงา ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมคุมประพฤติ

คำแนะนำในการสอบกรมคุมประพฤติ

ในการสอบเข้ากรมคุมประพฤติ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมคุมประพฤติ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คำแนะนำในการสอบกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ในการสอบเข้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

คำแนะนำในการสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ในการสอบเข้ารับราชการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้สมัครจะผ่านหรือไม่ต้องผ่าน ก.พ.ก็สมัครสอบได้ แต่เมื่อสอบผ่านภาควิชาเฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.อีก ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คำแนะนำในการสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในการสอบเข้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมธุรกิจพลังงาน

คำแนะนำในการสอบกรมธุรกิจพลังงาน

ในการสอบเข้ากรมธุรกิจพลังงาน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมธุรกิจพลังงาน จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน คร ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมที่ดิน

คำแนะนำในการสอบกรมที่ดิน

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ในการสอบเข้ากรมที่ดิน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพย์สินทางปัญญา

การสอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะมีทั้งการสอบรรจุเป็นข้าราชการ และการสอบเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้าง ในกรณีที่สอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. ในบางตำแหน่ง เช่นนิ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คำแนะนำในการสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

  ในการสอบเข้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ คร ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมการพัฒนาชุมชน

คำแนะนำในการสอบกรมการพัฒนาชุมชน

  ในการสอบเข้ากรมการพัฒนาชุมชน การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมการพัฒนาชุมชน จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017