ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / มิถุนายน (page 4)

Monthly Archives: มิถุนายน 2016

คำแนะนำในการสอบกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำในการสอบกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการสอบเข้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมป่าไม้

คำแนะนำในการสอบกรมป่าไม้

ในการสอบเข้ากรมป่าไม้ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมป่าไม้ จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 โดยกา ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ในการสอบเข้ากรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรน้ำ

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรน้ำ

ในการสอบเข้ากรมทรัพยากรน้ำ การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้า กรมทรัพยากรน้ำจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้งท ...

Read More »

แนวข้อสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

แนวข้อสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 ถ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

แนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จำหน่ายแนวข้อสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รวมทุกอย่างที่ออกสอบ 1 ความสามารถทางด้านเหตุผล 2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 ความสามารถด้านภาษาไทย 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 การจัดการ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรธรณี

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรธรณี

ในการสอบเข้ากรมทรัพยากรธรณี การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมทรัพยากรธรณี จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 โดยการสอบข้อเขียน ครั้ ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คำแนะนำในการสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ในการสอบเข้ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การสอบบรรจุเข้ารับราชการผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ. การสอบเข้ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ ครั้งที ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

คำแนะนำในการสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่หลักในภารกิจสำคัญด้านพลังงาน ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ การจัดหาและจัดการแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อสร้างและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ในการสอบเข้ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ การสอบบรรจุเข้ารับราชกา ...

Read More »

คำแนะนำในการสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค.

คำแนะนำในการสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.ส.ค.

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการสอบเข้าเป็นพนักงานของ อ.ส.ค. ไม่ต้องใช้ใบผ่าน กพ. ดังนั้นผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดี หัดอ่านหนังสือภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก. ให้มากถึงมากที่สุด หนังสือที่ว่านั้นหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017