ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2016

กสทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

กสทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

งานใหม่ ( 90 อัตรา ) วุฒิ ป.ตรี -กสทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งประเภทปฏิบัติการของ สำนักงาน กสทช. การรับสม ...

Read More »

แชร์ด่วน เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 3,415 อัตรา

แชร์ด่วน เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 3,415 อัตรา

UPDATE: ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 26 สิงหาคม 2559 เตรียม เปิดสอบท้องถิ่น ในปีนี้ ทั่วประเทศ จำนวน 3,415 อัตรา รายงานความคืบหน้าสอบท้องถิ่น ทั่วประเทศ การเปิดสอบแข่งขันของ กสถ. ประเภททั่วไป จำนวน 76 ตำแหน่ง 1,762 อัตรา ประเภทวิชาการ จำนวน 29 ตำแหน่ง 1,653 อัตรา รวม 3,415 อัตรา ที่มา : ป.ศักดิพ ...

Read More »

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 กันยายน 2559

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 13 กันยายน 2559

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  :  8 อัตรา อัตรา ...

Read More »

องค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

องค์การเภสัชกรรม  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน, จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม   ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 59 อัตรา และจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 99 อัตรา รวมทั้งหมด 158 อัตรา ในตำแ ...

Read More »

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันายน 2559

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันายน 2559

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 165/2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งๆ ประจำปี 2559   ด้วยกรมเจ้าท่าจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ใน ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติก ...

Read More »

เปิดสอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2559

เปิดสอบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2559

  ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่งวิศวกรปฏ ...

Read More »

เปิดสอบสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2559

เปิดสอบสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2559

ประกาศสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   ด้วย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ...

Read More »

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิง รับสมัคร ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559

กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิง รับสมัคร ในวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559

ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนทดแทนกำลังพลสูญเสียปีงบประมาณ 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัค ...

Read More »

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ ...

Read More »

เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2559

เปิดสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2559

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ จำนวน 27 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2559 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ตำ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017