Home / 2016 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2016

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กันยายน 2559

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กันยายน 2559

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแ ...

Read More »

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูต จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูต จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559

เปิดรับสมัครสอบนักการทูต ประจำปี 2559 จำนวน 40 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ตำแ ...

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับนิติกรปฏิบัติการจำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 กันยายน 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับนิติกรปฏิบัติการจำนวน 40 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 กันยายน 2559

    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบแขางขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง ...

Read More »
Scroll To Top