ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2016 / กันยายน

Monthly Archives: กันยายน 2016

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กันยายน 2559

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 กันยายน 2559

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ  ด้วยคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแ ...

Read More »

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูต จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบนักการทูต จำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559

เปิดรับสมัครสอบนักการทูต ประจำปี 2559 จำนวน 40 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทุกสาขา!!! รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม 2559 ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ตำแ ...

Read More »

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับนิติกรปฏิบัติการจำนวน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 กันยายน 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับนิติกรปฏิบัติการจำนวน 40 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 2 – 22 กันยายน 2559

    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการสอบแขางขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017