ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / กุมภาพันธ์

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2017

แนวข้อสอบพนักงานบัญชี กฟภ

แนวข้อสอบพนักงานบัญชี กฟภ

แนวข้อสอบพนักงานบัญชี กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า กฟภ

แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า กฟภ

แนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอม ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ กฟภ

แนวข้อสอบ พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ กฟภ

แนวข้อสอบ พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานช่างโทรคมนาคม-อิเล็กทรทนิกส์ กฟภ

แนวข้อสอบ พนักงานช่างโทรคมนาคม-อิเล็กทรทนิกส์ กฟภ

แนวข้อสอบ พนักงานช่างโทรคมนาคม-อิเล็กทรทนิกส์ กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป กฟภ

แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป กฟภ

แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป กฟภ 1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test ) 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านค ...

Read More »

นักจัดการทั่วไป ป.ป.ง

นักจัดการทั่วไป ป.ป.ง

นักจัดการทั่วไป ป.ป.ง. 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2559 6 แนวข้อสอบ พรบ.ข ...

Read More »

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ ...

Read More »

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่กา ...

Read More »

นิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นิติกร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 ความรู้เกี่ยวกับ ปปง. 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ง. 3 พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 4 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2 ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017