ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / มีนาคม

Monthly Archives: มีนาคม 2017

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 8 แนวข ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานช่างศิลป์ ราชภัฏ

แนวข้อสอบพนักงานช่างศิลป์ ราชภัฏ

แนวข้อสอบพนักงานช่างศิลป์ ราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 แนวข้อสอบรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253 ...

Read More »

กลุ่มงานพลขับ กองทัพไทย

กลุ่มงานพลขับ กองทัพไทย

กลุ่มงานพลขับ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ความรู้เก ...

Read More »

กลุ่มงานพระธรรมนูญ กองทัพไทย

กลุ่มงานพระธรรมนูญ กองทัพไทย

กลุ่มงานพระธรรมนูญ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 5 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบ นโยบาย คสช. มาตรา 44 7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 8 เฉลยและ ...

Read More »

กลุ่มงานบรรณารักษ์ กองทัพไทย

กลุ่มงานบรรณารักษ์ กองทัพไทย

กลุ่มงานบรรณารักษ์ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ความ ...

Read More »

กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ส่ ...

Read More »

กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งช่างยนต์ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 งา ...

Read More »

กลุ่มตำแหน่งบริการ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งบริการ กองทัพไทย

กลุ่มตำแหน่งบริการ กองทัพไทย 1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน 8 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 9 ความ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017