ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / เมษายน

Monthly Archives: เมษายน 2017

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 6 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบน ...

Read More »

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 6 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบน ...

Read More »

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร 4 ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน 5 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 6 หลักการบัญชีเบื้องต้น 7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี 8 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี 9 แนวข้อสอบเรื่องก ...

Read More »

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่ 4 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 5 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 6 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน 7 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป ก ...

Read More »

นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

นักวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน  1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน 3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ 4 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ 5 ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน 6 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร- 7 ความรู้ทั่วไปด้าน ...

Read More »

ส่งกำลังกระสุน กรมสรรพาวุธทหารบก

ส่งกำลังกระสุน กรมสรรพาวุธทหารบก

ส่งกำลังกระสุน กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 7 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 8 เทคนิคการสอบสัมภ ...

Read More »

เสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก

เสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก

เสมียน กรมสรรพาวุธทหารบก 1 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 5 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้น ...

Read More »

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กรมสรรพาวุธทหารบก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  กรมสรรพาวุธทหารบก

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  กรมสรรพาวุธทหารบก 1 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 5 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2 8 แนวข้อสอบคอมพิวเ ...

Read More »

ช่างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

ช่างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

ช่างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 4 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร 7 แนวข้อสอบแบบธรรมเนียมทหาร 8 การเตรียมตัวสอบภาค ...

Read More »

ช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบก

ช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบก

ช่างโยธา กรมสรรพาวุธทหารบก 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพาวุธทหารบก 2 ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาน์ปัญญา  Aptitude Test 8 ความรู้เกี่ย ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017