ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / เมษายน (page 4)

Monthly Archives: เมษายน 2017

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน 4 การบริหารจัดการองค์กร 5 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน 6 ความหมายของการบริหาร 7 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) 8 แ ...

Read More »

นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร

นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร

นักวิทยาศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 6 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร 7 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 8 การ ...

Read More »

นายช่างศิลป์ กรมวิชาการเกษตร

นายช่างศิลป์ กรมวิชาการเกษตร

นายช่างศิลป์ กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวนและภูมิทัศน์ 5 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 หลักการออกแบบ 7 ออกแบบจัดสวน 8 องค์ประกอบของศิลปะ 9 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 การจัดทำหน ...

Read More »

นายช่างไฟฟ้า กรมวิชาการเกษตร

นายช่างไฟฟ้า กรมวิชาการเกษตร

นายช่างไฟฟ้า กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 5 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Cir ...

Read More »

ลูกมือช่าง กรมวิชาการเกษตร

ลูกมือช่าง กรมวิชาการเกษตร

ลูกมือช่าง กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ  ภาษาอังกฤษ 5 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-2560 7 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง 8 แ ...

Read More »

พนักงานประจำห้องทดลอง กรมวิชาการเกษตร

พนักงานประจำห้องทดลอง กรมวิชาการเกษตร

พนักงานประจำห้องทดลอง กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 6 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร 7 เทคโนโลยีชีวภาพทา ...

Read More »

พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร

พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร

พนักงานประจำสำนักงาน กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณสูตรและเทคนิคการจำ 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงาน ...

Read More »

เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานธุรการ กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ) 5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ 7 ความรู้เกี่ยวก ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม 5 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม 6 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 7 ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพื ...

Read More »

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมวิชาการเกษตร 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร 3 แนวข้อสอบอัตนัย กรมวิชาการเกษตร 4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5  แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบระเบี ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017