ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / กรกฎาคม

Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 8 สรุปรัฐธรรมนู ...

Read More »

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการคุรุสภา

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการคุรุสภา

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการคุรุสภา 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 7 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2 ...

Read More »

นักวิชาการ สำนักเลขาธิการคุรุสภา

นักวิชาการ สำนักเลขาธิการคุรุสภา

นักวิชาการ สำนักเลขาธิการคุรุสภา 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล 3 แนวข้อสอบภาษาไทย 4 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 7 สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 (ฉบับที่ 20) 8 สรุปย่อ-แผนการศึกษาแ ...

Read More »

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปรษณีย์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปรษณีย์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปรษณีย์ 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 แนวข้อสอบ พรบ. ความปลอดภัย-อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 7 ถาม-ตอบ หล ...

Read More »

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย 2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 6 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการสื่อสารด้านเครือข่าย 7 แนวข้อสอบระบบเครือข ...

Read More »

นักวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี

นักวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี

นักวิทยาศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรธรณี 2 แนวข้อสอบกรมทรัพยากรธรณี 3 ถาม-ตอบ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ความรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยา 5 ถาม – ตอบ เกี่ยวกับธรณีวิทยา 6 ธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม 7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ (ถาม-ตอบ) 8 การใช้งานและการบำรุงร ...

Read More »

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (วิศกรรมเครื่องกลเรือ) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (วิศกรรมเครื่องกลเรือ) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (วิศกรรมเครื่องกลเรือ) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 1 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test 2 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 4 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 7 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล 8 แนวข้อสอบวิศวเคร ...

Read More »

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 1 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude 2 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา  Aptitude Test 3 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น 4 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 5 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ 6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ MP3-P047 – เชาว ...

Read More »

สารวัตรทหารเรือ (หญิง)

สารวัตรทหารเรือ (หญิง)

สารวัตรทหารเรือ (หญิง) 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 ข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  ชุด 2 7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 8 เทคนิคกา ...

Read More »

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ

กรมสารบรรณทหารเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 ข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  ชุด 2 7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 8 เทคนิคการสอบ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017