ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / กรกฎาคม (page 2)

Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 8 อิเล็ ...

Read More »

สาขาช่างสำรวจ กองทัพเรือ

สาขาช่างสำรวจ กองทัพเรือ

สาขาช่างสำรวจ กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ถาม -ตอบ การแปลภาพถ่ายทางอากาศ 8 แนวข้อสอบวิชาแผนที ...

Read More »

สาขาช่างโยธา กองทัพเรือ

สาขาช่างโยธา กองทัพเรือ

สาขาช่างโยธา กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา 8 แนวข้อสอบงานด้านโยธา 9 แนว ...

Read More »

สาขาสถาปัตยกรรม กองทัพเรือ

สาขาสถาปัตยกรรม กองทัพเรือ

สาขาสถาปัตยกรรม กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545 8 การออกแบบส ...

Read More »

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง กองทัพเรือ

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง กองทัพเรือ

สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 8 ความรู้เรื่อ ...

Read More »

สาขาช่างกลโรงงาน กองทัพเรือ

สาขาช่างกลโรงงาน กองทัพเรือ

สาขาช่างกลโรงงาน กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 แนวข้อสอบงานช่างพื้นฐาน 8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยว ...

Read More »

สาขาช่างก่อสร้าง กองทัพเรือ

สาขาช่างก่อสร้าง กองทัพเรือ

สาขาช่างก่อสร้าง กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน 7 แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง 8 แนวข้อสอบความรู้ทางด้าน ...

Read More »

สาขาการบัญชี กองทัพเรือ

สาขาการบัญชี กองทัพเรือ

สาขาการบัญชี กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการ ...

Read More »

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ

กองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 ข้อสอบ+สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 ข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  ชุด 2 7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 8 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ...

Read More »

อนุศาสนาจารย์ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

อนุศาสนาจารย์ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

อนุศาสนาจารย์ สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้เกี่ยวกับศาสนาสังคมและวัฒนธรรม 8 แน ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017