ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / กรกฎาคม (page 3)

Monthly Archives: กรกฎาคม 2017

ครูภาษาอังกฤษ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

ครูภาษาอังกฤษ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

ครูภาษาอังกฤษ สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations 8 โครงสร ...

Read More »

ฟิสิกส์ แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

ฟิสิกส์ แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

ฟิสิกส์ แผนกซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกองทัพเรือ 3 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 ข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา  ชุด 2 7 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 8 แ ...

Read More »

วิศวกรรมโยธา สัญญาบัตรกองทัพเรือ

วิศวกรรมโยธา สัญญาบัตรกองทัพเรือ

วิศวกรรมโยธา สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 8 แนวข้อสอบคอ ...

Read More »

วิศวกรรมเครื่องกล สัญญาบัตรกองทัพเรือ

วิศวกรรมเครื่องกล สัญญาบัตรกองทัพเรือ

วิศวกรรมเครื่องกล สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความแข็งแรงของวัสดุ Strength of Materials 7 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจั ...

Read More »

วิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาบัตรกองทัพเรือ

วิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาบัตรกองทัพเรือ

วิศวกรรมไฟฟ้า สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า 7 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 2 8 แนวข้อสอบวิศวกรไ ...

Read More »

นายทหารพระธรรมนูญ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

นายทหารพระธรรมนูญ สัญญาบัตรกองทัพเรือ

นายทหารพระธรรมนูญ สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา 7 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 8 แนวข้อสอบกฎห ...

Read More »

บัญชีการเงิน สัญญาบัตรกองทัพเรือ

บัญชีการเงิน สัญญาบัตรกองทัพเรือ

บัญชีการเงิน สัญญาบัตรกองทัพเรือ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ และ แนวข้อสอบ 2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 8 มาตร ...

Read More »

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ กรมการกงสุล

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ กรมการกงสุล

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ กรมการกงสุล 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการกงสุล 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการกงสุล 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ 4 แนวข้อสอบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง 6 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ 7 ...

Read More »

เอกช่างไฟฟ้า ครูอาชีวศึกษา

เอกช่างไฟฟ้า ครูอาชีวศึกษา

เอกช่างไฟฟ้า  1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 2 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า  Electrical motor 3 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements 4 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 5 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit 6 ระบบป้องกันเบื้องต้น  Protection 7 หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer) 8 สรุป ...

Read More »

เอกการโรงแรม สอศ

เอกการโรงแรม สอศ

เอกการโรงแรม สอศ 1 การจัดการโรงแรม 2 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 4 แนวข้อสอบ พรบ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 6 แนวข้อสอบ พรบ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๑ 7 แนวข้อสอบพระราชบั ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017