ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / สิงหาคม

Monthly Archives: สิงหาคม 2017

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงา ...

Read More »

แนวข้อสอบช่างฝีมือโรงงาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบช่างฝีมือโรงงาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบช่างฝีมือโรงงาน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร การกีฬา 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 7 ความ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ 6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 7 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาค ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 6 ความรู้เบื้องต้ ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบวิศวกรโยธา กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวด ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบวิศวกรชลประทาน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 6 Hydraulic การไหลของน้ำในท่อ 7 การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 8 การหาปริมาณการใช้น้ำของพืช 9 ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเ ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนิติกร กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 6 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 7 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 6 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น 7 แนวข้อ ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017