ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2017 / สิงหาคม (page 2)

Monthly Archives: สิงหาคม 2017

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน 7 พระราชบัญญัต ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ระบบเครือข่า ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานอุทกวิทยา กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้เกี่ยวกับอุทกวิทยา 6 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา 7 ความรู้เกี่ยวกับงานโยธา 8 แนวข้อสอบงานด้าน ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ) 6 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 7 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ 6 Surveying Highway การหาพิกัด ระดับออกแบบโค้ง 7 ความรู้เรื่อง การเขียน ย่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 7 ความรู้เรื่องไฟฟ้าส ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 7 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล 6 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล 7 หลักการทำงานของเครื่อ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบหลักการชลศาสตร์ 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ 7 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis 8 ...

Read More »

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมชลประทาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน 4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 แนวข้อสอบความรู้อุทกวิทยา 6 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง 7 การเตรียมงานก่อสร้าง 8 การสำรวจเพื่อก ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017