ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2018 / มกราคม (page 4)

Monthly Archives: มกราคม 2018

นายทหารกิจการและประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

นายทหารกิจการและประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ

นายทหารกิจการและประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 7 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1 8 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2 รูปภาพ: ปก ...

Read More »

แนวข้อสอบรองหัวหน้าฝ่ายเคมี กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบรองหัวหน้าฝ่ายเคมี กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบรองหัวหน้าฝ่ายเคมี กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ 8 สรุปสูตรเคมี 9 แนวข้อสอบวิชาเคมี 10 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบนายทหารเทคนิคการแพทย์ กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบนายทหารเทคนิคการแพทย์ กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบนายทหารเทคนิคการแพทย์ กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ 3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิ ...

Read More »

นายทหารประมาณราคาแผนและกำหนดงาน กองทัพอากาศ

นายทหารประมาณราคาแผนและกำหนดงาน กองทัพอากาศ

นายทหารประมาณราคาแผนและกำหนดงาน กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 7 การเตรียมงานก่อสร้าง 8 โครงสร้างและคอนกรีต 9 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงาน ...

Read More »

แนวข้อสอบ อาจารย์เอกสังคมศึกษา กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ อาจารย์เอกสังคมศึกษา กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ อาจารย์เอกสังคมศึกษา กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ 3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 7 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายทหารกายภาพบำบัด กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ นายทหารกายภาพบำบัด กองทัพอากาศ

แนวข้อสอบ นายทหารกายภาพบำบัด กองทัพอากาศ 1 ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 6 แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป 7 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด 8 จิตวิทยาการออกกำลังกาย 9 แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิท ...

Read More »

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ศาลยุติธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 4 พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 5 แนวข้อสอบ  พรบ.จดแจ้งการพิมพ์  พ.ศ. 2550 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 5 การอ่านจับใจความ (Reading Compr ...

Read More »

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ก

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ก

แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ก 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 3 ความสามารถทางด้านเหตุผล 4 ความสามารถด้านภาษาไทย 5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา 6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 7 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 การสื่ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย

แนวข้อสอบพนักงานบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย

แนวข้อสอบพนักงานบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย 1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การจัดการน้ำเสีย 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ 4 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 5 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ office 6 แนวข้อสอบระเบียบงานส ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017