ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2018 / มกราคม (page 5)

Monthly Archives: มกราคม 2018

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท

แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท 3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง 5 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey) 6 ถาม – ตอบ เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ 7 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548 3 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ ชุด1 4 ถาม ตอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5 ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน (AOT)

แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน (AOT)

แนวข้อสอบพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน (AOT) 1 ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย 3 แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบความ ...

Read More »

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (AOT)

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (AOT)

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน (AOT) 1 ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย 3 แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ป ...

Read More »

แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน ท่าอากาศยานไทย AOT

แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน ท่าอากาศยานไทย AOT

แนวข้อสอบผู้ดูแลสนามบิน ท่าอากาศยานไทย AOT 1 ความรู้เกี่ยวกับ-บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับบริษัทท่าอากาศยานไทย 3 แนวข้อสอบ พรบ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 4 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข 5 ความสามารถด้านภาษาไทย 6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ...

Read More »

ครูพี่เลี้ยง สพป

ครูพี่เลี้ยง สพป

ครูพี่เลี้ยง สพป 1 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา 2 คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 3 แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 แนวข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7 แน ...

Read More »

แนวข้อสอบนักนิเทศน์ศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบนักนิเทศน์ศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ

แนวข้อสอบนักนิเทศน์ศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-DSI 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ 4 พรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 6 สรุปข่าวเด่น และแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-กา ...

Read More »

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างโยธา

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างโยธา

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างโยธา 1 ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ 3 แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง 4 แนวข้อสอบนายช่างโยธา 5 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 8 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ MP3-วิชาภาษาอังกฤษ รูปภาพ: ปก.j ...

Read More »

แนวข้อสอบ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ

แนวข้อสอบ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ

แนวข้อสอบ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาการจัดการเดินรถ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 6 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป 7 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป 8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิ ...

Read More »

แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างยนต์

แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างยนต์

แนวข้อสอบโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาช่างยนต์ 1 ความรู้เกี่ยวกับ- โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 5 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 6 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 7 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์ 8 แนวข้อสอบช่างยนต์ 9 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ mp3-ว ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017