ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / 2018 / กุมภาพันธ์ (page 11)

Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2018

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางก ...

Read More »

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก ...

Read More »

แนวข้อสอบสถาปนิก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

แนวข้อสอบสถาปนิก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)

แนวข้อสอบสถาปนิก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...

Read More »

แนวข้อสอบ บริหารธุรกิจ สพฐ

แนวข้อสอบ บริหารธุรกิจ สพฐ

แนวข้อสอบ บริหารธุรกิจ สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม 5 แนว ...

Read More »

แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบวิศวกรรมโยธา สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเต ...

Read More »

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน สพฐ

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน สพฐ 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ ...

Read More »

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 3 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 4 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบศึกษานิเทศน์ สำนักงาน สพฐ.

แนวข้อสอบศึกษานิเทศน์ สำนักงาน สพฐ.

แนวข้อสอบศึกษานิเทศน์ สำนักงาน สพฐ. 1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 3 แนวข้อสอบงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 4 แนวข้อสอบหน้าที่ความรู้ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 5 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 6 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิย ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017