ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย
แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย

แนวข้อสอบ แพทย์แผนไทย

 1. สาเหตุที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วมากกว่าปกติเนื่องมาจากอะไร

ก. ไข้ธรรมดา                                                                       ข. ไข้อย่างแรง

ค. ไข้น้ำดีซ่าน                                                                     ง. โรหิตปกติโทษ

ตอบ ก. ไข้ธรรมดา

 1. หลักใหญ่ในการตรวจไข้มีหลักอย่างไร

ก. ถามประวัติบุคคลและครอบครัว

ข. ถามประวัติโรคปัจจุบัน และอดีต

ค. ตรวจร่างกายและจิตใจตรวจและถามอาการวัดปรอท ชีพจร

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

 1. หัวใจอ่อน ตรวจจับชีพจรจะมีลักษณะอย่างไร

ก. ชีพจรเดินช้าตื้น เม็ดขนาดใหญ่และทึบ                   ข. ชีพจรเดินช้าลึก เม็ดขนาดกลางและเบา

ค. ชีพจรเดินเร็วตื้น เม็ดขนาดเล็กและอ่อน                  ง. ชีพจรเดินไม่เสมอตื้น เม็ดขนาดเล็ก หนักบ้างเบาบ้าง

ตอบ    ข. ชีพจรเดินช้าลึก เม็ดขนาดกลางและเบา

 1. รากคนฑามีรสขมเฝื่อน ฝาดเย็น มีสรรพคุณอย่างไร

ก. แก้ท้องร่วง ลดความร้อนในร่างการ กระทุ้งพิษไข้

ข. ขับเลือดลมให้กระจาย ฆ่าพยาธิผิวหนัง

ค. แก้ปวดท้องแก้ลมเป็นยาอายุวัฒนะ

ง. บำรุงเส้นเอ็นแก้เส้นเอ็นพิการ

ตอบ  ก. แก้ท้องร่วง ลดความร้อนในร่างการ กระทุ้งพิษไข้

 1. แก่นจันทน์แดงเป็นไม้ลงแก่นมีสรรพคุณอย่างไร

ก. แก้ไข้เพื่อดีพิการ ทำให้ชื่นใจ แก้ร้อนดับพิษไข้

ข. แก้ไข้เพื่อลมพิการ บำรุงเนื้อหนังให้สดชื่น

ค.แก้ท้องร่วงแก้ริดสีดวงทวาร

ง. บำรุงประสาทบำรุงกำลัง

ตอบ   ก. แก้ไข้เพื่อดีพิการ ทำให้ชื่นใจ แก้ร้อนดับพิษไข้

 1. หัวเต่าร้างรสหวานเย็นขม มีสรรพคุณตามข้อใด

ก. ดับพิษไข้แก้ตาลซาง                                                      ข. แก้ตาลซางดับพยาธิ

ค. ดับพิษตับปอดแก้หัวใจพิการ                                       ง. แก้กระษัยไตพิการปัสสาวะพิการ

ตอบ ค. ดับพิษตับปอดแก้หัวใจพิการ

 1. คำไทยมีสรรพคุณอย่างไร

ก. บำรุงร่างกายให้เจริญอาหาร                                        ข. บำรุงโลหิตแก้โลหิตจาง

ค. บำรุงกำลังทำให้มีแรง                                                   ง. บำรุงธาตุ ขับเสมหะ

ตอบ   ข. บำรุงโลหิตแก้โลหิตจาง

 1. ส่วนไหนของต้นปลาไหลเผือกที่นิยมนำมาใช้ปรุงยา

ก. เปลือก                                                                              ข. ใบ

ค. ผล                                                                                     ง. ราก

ตอบ   ง. ราก

 1. กลุ่มใดเป็นพืชวัตถุทั้งหมด

ก. ก่อ ขนุน กระแจะ โคโรค คุลิก่า                                 ข. มะลิ พิกุล ชะมดเชียง ชาด หรคุณไทย

ค. มะพร้าว กระเจี๊ยบ บัลลังศิลา อำพันทอง                 ง. ดีงูต้น กำแพงเจ็ดชั้น กำลังเสือโคร่ง ผักกาดน้ำ

ตอบ   ง. ดีงูต้น กำแพงเจ็ดชั้น กำลังเสือโคร่ง ผักกาดน้ำ

 1. โกศน้ำเต้ามีสรรพคุณแก้อะไร

ก. ถ่ายโรค                                                                            ข. ขับโลหิต

ค. แก้ลมพานไส้                                                                  ง. แก้หนองใน

ตอบ ก. ถ่ายโรค

 1. ตัวยาที่มีสรรพคุณ แก้ท้องเสีย บิด มูกเลือด ได้แก่ตัวยาอะไร

ก. เปลือกลูกทับทิม                                                             ข. ชุมเห็ดเทศ

ค. เล็บมือนาง                                                                      ง. สะแก

ตอบ   ก. เปลือกลูกทับทิม

 1. ตัวยาใดมีสรรพคุณ ขับโลหิตสตรี บำรุงโรหิต ปวดตามข้อ แก้เม็ดผื่นคัน ได้แก่ตัวยาใด

ก. กำแพงเจ็ดชั้น                                                                 ข. กระทุงหมาบ้า

ค. โกศพุงปลา                                                                      ง. กระพังโหม

ตอบ   ก. กำแพงเจ็ดชั้น

 1. ตัวยาใดมีสรรพคุณ แก้กระดูกแตกหักซ้น แก้ริดสีดวงทวารหนัก

ก. เถาโพกพาย                                                                     ข. เถาเพชรสังฆาต

ค. เถาพลูจีน                                                                         ง. เถาเล็บมือนาง

ตอบ ข. เถาเพชรสังฆาต

 1. เมล็ดงามีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

ก. บำรุงไขมัน แก้เส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อย บำรุงกำลัง

ข. แก้ร้อนใน แก้ขัดข้อ บำรุงกระดูก บำรุงกำลัง

ค. บำรุงไขข้อ แก้ตับพิการ แก้ม้ามย้อย บำรุงกำลัง

ง. บำรุงไขมัน บำรุงเส้นเอ็น ขับผายลม บำรุงกำลัง

ตอบ   ก. บำรุงไขมัน แก้เส้นเอ็น แก้ปวดเมื่อย บำรุงกำลัง

 1. ยารสหอมเย็นมีสรรพคุณในทางใด

ก. บำรุงหัวใจ บำรุงตับปอด บำรุงครรภ์                         ข. แก้อ่อนเพลีย แก้กระหายน้ำ ชูกำลัง

ค. บำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน บำรุงตับปอด                        ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ก. บำรุงหัวใจ บำรุงตับปอด บำรุงครรภ์

 1. เหง้าสับปะรดมีสรรพคุณอย่างไรบ้าง

ก. แก้ไข้แก้อ่อนเพลีย ระบายอุจจาระธาตุ                     ข.ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ่ว

ค. แก้นิ่วแก้หนองใน ขับเสมหะ                                     ง.ข้อ ข ข้อ ค ถูกที่สุด

ตอบ   ข.ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ แก้นิ่ว

 1. ข้อใดเป็นตัวยาบำรุงกำลังทั้งหมด

ก. กำลังเสือโคร่ง คันตาเสือ โด่ไม่รู้ล้ม ดีเกลือ            ข. กำลังวัวเถลิง กำแพงเจ็ดชั้น ตะโกนา มหาหิงคุ์

ค. กำลังช้างเผือก โกฐเชียง เมล็ดถั่วเหลือง นมโค     ง. นมแพะ นมแกะ สลัดได ใบกระท่อม

ตอบ   ค. กำลังช้างเผือก โกฐเชียง เมล็ดถั่วเหลือง นมโค

 1. ตัวยารสเมาเบื่อมีอะไรบ้าง

ก. พาดไฉน                                                                          ข. เถาขี้กาทั้ง 2

ค. ตานทั้ง 5                                                                          ง. สะแกทั้ง 5

ตอบ   ง. สะแกทั้ง 5

 1. เขาควายดำ เขาควายเผือก เขาวัว เขาแพะ เขากระทิง มีรส อะไร ใช้แก้อะไร

ก. รสเย็นคาว บำรุงกำลัง ดับพิษร้อน                             ข. รสขมเย็น แก้ไข้ บำรุงกำลัง

ค. รสเผ็ดร้อน แก้ลม บำรุงประสาท                               ง. รสเปรี้ยว ฝาด แก้ไข้ ขับปัสสาวะ

ตอบ   ก. รสเย็นคาว บำรุงกำลัง ดับพิษร้อน

 1. ยารสประธาน 3 รสมีอะไรบ้าง

ก. รสฝาด รสหวาน รสมัน                                               ข. รสร้อน รสหอมเย็น รสจืด

ค. รสร้อน รสหอมเย็น รสเผ็ดร้อน                 ง. รสร้อน รสเย็น รสสุขุม

ตอบ   ง. รสร้อน รสเย็น รสสุขุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017