ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบภาษาไทย
ข้อสอบภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย

 1. เจ้าหน้าที่ศาลนัด…………………..ปากคำของโจทก์และจำเลยเกี่ยวกับคดีทุจริต

ก. สอบสวน                         ข. สืบสวน                            ค. ไต่สวน                             ง. ตรวจสอบ

คำตอบ ค. ไต่สวน หมายถึง สอบสวน

 1. แม่ค้าตั้งของขาย…………..การจราจร

ก. ขัดขวาง                            ข. กีดขวาง                            ค. กีดกั้น                               ง. ขวางกั้น

คำตอบ ข. กีดขวาง หมายถึง ขวางกั้นไว้, ขวางเกะกะ

 1. ชาวพุทธมีหลักธรรมเป็นเครื่อง…………………….จิตใจ

ก. ยึดเหนี่ยว                         ข. เหนี่ยวรั้ง                         ค. ผูกพัน                               ง. เชื่อมโยง

คำตอบ ก. ยึดเหนี่ยว หมายถึง อาศัยเป็นที่พึ่ง

 1. เมื่ออ่านข้อความนี้แล้วรู้สึก…………………เกินไป ควรตัดคำบางคำออกไปบ้าง

ก. ยืดเยื้อ                               ข. ยืดยาว                               ค. ยืดยาด                               ง. ยานคาง

คำตอบ ก. ยืดเยื้อ หมายถึง ยาวนาน, ไม่ใคร่จะจบสิ้น

 1. ขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นมีผู้ฟัง…………………….พูดตะโกนขึ้นมา

ก. ขัดจังหวะ                        ข. ขัดบท                               ค.ขัดแย้ง                               ง. ขัดขวาง

คำตอบ ข. ขัดบท หมายถึง แทรกเข้ามาเมื่อเขาพูดยังไม่จบเรื่อง

 1. ฉัน…………………….ให้เธอทำงานนี้เพราะเชื่อในความสามารถของเธอ

ก. ตั้งใจ                                 ข. เชื่อใจ                               ค.วางใจ                                 ง.ไว้ใจ

คำตอบ ค. วางใจ หมายถึง เชื่อใจ,ไว้ใจ

 1. หลังจากที่ได้พักผ่อนจึงรู้สึก……………….มาก

ก. กระฉับกระเฉง                                               ข.กระปรี้กระเปร่า

ค.กระง่อนกระแง่น                                            ง. กระป้อกระแป้

คำตอบ ข. กระปรี้กระเปร่า หมายถึง แคล่วคล่องว่องไว

 1. รุ่นพี่บางคนพยายาม………………ให้รุ่นน้องทำตาม

ก. ไกล่เกลี่ย                          ข. เกลี้ยกล่อม                       ค. ชี้แจง                                ง. สั่งสอน

คำตอบ ข. เกลี้ยกล่อม หมายถึง ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก

 1. ในการแสดงเครื่องเพชรในคืนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอารักเขาอย่าง………………..

ก. หนาแน่น                         ข. แน่นหนา                         ค. แน่นขนัด                         ง.มากมาย

คำตอบ ข. แน่นหนา หมายถึงมั่นคง

 1. แม่ค้ากำลัง……………..เชือกเพื่อเตรียมไว้จำหน่าย

ก. ควั่น                                  ข. ฟั่น                                    ค. แน่นขนัด                         ง. หัก

คำตอบ ข. ฟั่น หมายถึง ทำสิ่งที่เป็นเส้นให้เข้าเกลียวกันเป็นเชือก

 1. ฉันขออโหสิกรรมกับเธอ อย่าได้ตามมา………………..ฉันอีกเลย

ก. หลอกลวง                        ข. หลอกล่อ                          ค. หลอกหลอน   ง. หลอกใช้

คำตอบ ก. หลอกลวง หมายถึง ล่อให้เข้าใจผิด

 1. พวก 18 มงกุฎที่ชอบ……………………ผู้อื่น

ก. หลอกลวง                        ข. หลอกล่อ                          ค.หลอกหลอน                     ง.หลอกใช้

คำตอบ ก. หลอกลวง หมายถึง ล่อใช้เข้าใจผิด

 1. เราต้องรู้จัก…………..ต่อความยากลำบาก

ก. อดกลั้น                             ข.อดทน                                ค.อดออม                              ง.ต่อสู่

คำตอบ ข.อดทน หมายถึง บึกบึน, อดใจ

 1. เราต้อง………………..ต่อความโลภ โกรธ หลง ทั้งปวงด้วย

ก.อดกลั้น                              ข. อดทน                               ค.อดออม                              ง. ต่อสู้

คำตอบ ก. อดกลั้น หมายถึง ระงับใจ

 1. นอกจากจะต้องมีกิริยามารยาท…………………………แล้ว

ก.อ่อนโยน                           ข. อ่อนน้อม                         ค.อ่อนช้อย                           ง.อ่อนหวาน

คำตอบ ค.อ่อนช้อน หมายถึง มีกิริยาท่าทางงดงาม

 1. เราควรต้องรู้จักรการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้ากับการ……………ของสังคมปัจจุบัน

ก.ปรับปรุง                            ข. ปรับตัว                             ค.เปลี่ยนแปลง                     ง. เปลี่ยนไป

คำตอบ ค.เปลี่ยนแปลง หมายถึง ทำให้ลักษณะต่างไป

 1. แม้ว่าเธอจะมีความรู้สึก……………….ต่ออุปสรรคต่างๆในชีวิต

ก.ท้อถอย                               ข. ท้อแท้                               ค.ท้อถอย                               ง. ถดถอย

คำตอบ ข. ท้อแท้ หมายถึง อ่อนเปลี้ยเพลียใจ

 1. คุณหมอช่วย……………..บาดแผลให้ผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัด

ก.ตบแต่ง                               ข.ตกแต่ง                               ค.ต่อเติม                                ง.ตบตา

คำตอบ ก.ตบแต่ง หมายถึง ประดับ,ปรุงจัดให้ดี, ทำให้งาม

 1. การแสดงผาดโผนต้องใช้………………….เฉพาะตัว

ก.คล่องตัว                             ข.คล่องแคล่ว                       ค.ความสมมารถ  ง.ความอดทน

คำตอบ ค. ความสามารถ หมายถึง มีคุณสมบัติเหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

 1. เธอระวังไว้ให้ดีหากกิน…………………….ทั้งวันจะเป็นโรคอ้วนเข้าสักวัน

ก. จุกจิก                 ข. จุบจิบ                                ค. พร่ำเพรื่อ                         ง.ยุบยับ

คำตอบ ข.จุบจิบ หมายถึง การกินน้อยๆ ไม่เป็นมื้อเป็นคราว กินพร่ำเพรื่อทีละเล็กทีละน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017