ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น
ถาม – ตอบ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

ถาม – ตอบ งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

 1. เครื่องมือกล ( MACHINE TOOLS )    ได้แก่

ตอบ    • เครื่องเลื่อยกล (Sawing Machine)

 • เครื่องกลึง (Lathe Machine)
 • เครื่องกัด (Milling Machine)
 • เครื่องไส (Shappening Machine)
 • เครื่องเจาะ (Drilling Machine)
 • เครื่องเจียระไน (Grinding Machine)
 1. เครื่องเลื่อยกล แบ่งออกเป็นกี่ชนิด

ตอบ   4   ชนิด  ได้แก่  1.  เครื่องเลื่อยชัก
2.  เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน
3. เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง

4. เครื่องเลื่อยวงเดือน

 1. การทำงานของ เครื่องเลื่อยชักเป็นอย่างไร

ตอบ  เครื่องเลื่อยชักจะทำงานด้วยกำลังของมอเตอร์ที่ส่งกำลังผ่านเฟืองขับที่เป็นเฟืองทดมาทดความเร็วรอบและแรงขับของมอเตอร์ โดยที่ข้างเฟืองขับ มีจุดหมุนก้านต่ออยู่ที่คนละศูนย์ กับศูนย์กลางเฟือง เพื่อต่อก้านต่อไปยังขับโครงเลื่อย ให้ชักโครงเลื่อยเคลื่อนที่เดินหน้าและถอยหลังได้

 1. โครงเลื่อยชักมีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ   โครงเลื่อย Saw Frame จะเหมือนตัวยูคว่ำ โครงเลื่อยส่วนใหญ่ทำจากเหล็กหล่ออย่างดีสำหรับติดตั้งใบเลื่อย ขยับไปมาในร่องหางเหยี่ยวได้ด้วย กำลังจากล้อเฟือง

 1. เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอนมีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ  เลื่อยสายพาน มีความเร็วในการตัดสูง และมีความแม่นยำที่สูงกว่า สามารถตัดทั้งเหล็กตัน เหล็กฉาก เหล็กกล่อง หรือแป๊บ มีใบเลื่อยยาวติดต่อกันเป็นวงกลม การเคลื่อนที่ของใบเลื่อย มีลักษณะแแบบเดี่ยวกับสายพาน คือมีล้อขับและล้อตาม ทำให้มีความรวดเร็วในการทำงาน คมตัดของใบเลื่อยสามารถเลื่อยตัดงานได้ต่อเนื่องทั้งใบ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน จะมีตัวฐานเครื่อง Base จะเป็นตัวรับน้ำหนัก จะมีฐานรองเครื่อง Mounting Pads ใช้ในการปรับระดับ ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมความตึงของใบเลื่อย ปรับได้ด้วยมือหมุน หรือใช้ไฮดรอลิกปรับระยะห่างของล้อขับล้อตาม แขนประคองใบเลื่อยหากตั้งไม่ห่างจากชิ้นงานมากไปจะทำให้การตัดมีความแม่นยำมากขึ้นฝาครอบล้อขับล้อตามเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนบริเวณโต๊ะงานจะมีแขนตั้งระยะในการตัดชิ้นงาน และระบบการหล่อเย็นของเครื่องเลื่อยสายพาน

 1. จุดเด่นของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง คืออะไร

ตอบ   เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง มีความคล่องตัวในการตัดชิ้นงาน ซึ่งจะหมุนตัดชิ้นงานอย่างต่อเนื่องจุดเด่น ใช้ตัดงานเบา ตัดเป็นรูปทรงต่างๆ freefrom ตัดเหล็กแบน หรือเหล็กบางให้ขาด ซึ่งเครื่องเลื่อยแบบอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ จะเห็นบ่อยได้จากอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ ใช้เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งตัดแต่งขึ้นรูปชิ้นงาน

 1. เครื่องเลื่อยวงเดือน มีลักษณะเป็นอย่างไร

ตอบ  เครื่องเลื่อยวงเดือน ลักษณะใบเลื่อยจะเป็นวงกลม มีฟันรอบ ๆ วง สามารถตัดชิ้นงานได้ อย่างต่อเนื่อง มักเป็นชิ้นงานบางๆ เช่น ไม้ อะลูมิเนียมสามารถตัดงานได้ทั้งลักษณะขึ้นอยูกับจำนวนฟันของใบเลื่อย เช่น 30 ฟัน 40 ฟัน 80 ฟัน ถ้าตัดชิ้นงานที่ตัดง่าย ควรเลือกฟันลักษณะห่าง ส่วนชิ้นงานที่มีความแข็งสูงควรเลือกฟันลักษณะถี่ ขนาดใบเลื่อย ใบเลื่อยวงเดือนมีขนาดตั้งแต่ 4” 7” 8” 9” และใหญ่กว่านั้น โดยจะขึ้นอยู่กับเครื่องเลื่อย

 1. ราชาเครื่องกล (The  King  of  all  Machines)  คือเครื่องชนิดใด

ตอบ  เครื่องกลึง  (Lathe Machine)

 1. เครื่องกลึงมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

ตอบ   1.  เครื่องกลึงยันศูนย์  (Engine  Lathe)  เป็นเครื่องกลึงที่มีความเร็วรอบสูง  ใช้กลึงงานได้หลายขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ใหญ่เกินไป  และกลึงงานได้หลายลักษณะ  นิยมใช้ในโรงงานทั่ว ๆ ไป

 1. เครื่องกลึงเทอร์เรท  (Turret  Lathe)  เป็นเครื่องกลึงที่มีหัวจับมีดตัดหลายหัว  เช่น  จับมีดกลึงปากหน้า  มีดกลึงปอกมีดกลึงเกลียว  จับดอกเจาะยันศูนย์  เป็นต้น ทำให้การกลึงงานที่มีรูปทรงเดียวกันและมีจำนวนมาก ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  การกลึงเกลียว  การบู๊ช  เป็นต้น
 2. เครื่องกลึงตั้ง(Vertical  Lathe) เป็นเครื่องกลึงที่ใช้ในงานกลึงปอก  งานคว้านชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่  เช่น  เสื้อสูบ  เป็นต้น
 3. เครื่องกลึงหน้าจาน(Facing Lathe)
 4. เครื่องกัด (Milling Machine) มีหน้าที่อะไร

ตอบ  เครื่องกัดเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่ง มีทั้งเครื่องกัดแกนเพลานอนและเครื่องกัดแกนเพลาตั้งมีความสามารถในการทํางานกัดลดขนาดผิวงาน กัดร่องหางเหยี่ยว กัดขึ้นรูปแบบต่างๆ และกัดเฟืองชนิด           ต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถจับยึดหัวจับดอกสว่าน ดอกคว้านรูรีมเมอร์ได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017