Home / คู่มือเตรียมสอบ / แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น
แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

1. แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
2. แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
4. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ
5. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
6. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
8. สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724 Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top