ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานโยธา ( ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2558 )
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานโยธา   ( ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2558 )

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานโยธา ( ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2558 )

เรื่อง :  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานโยธา   ( ตั้งแต่วันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2558 )
ประกาศรับสมัคร :  15 ตุลาคม 2558
รายละเอียด :   กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานโยธา
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส. ,ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา และช่างสำรวจ

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1). ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ประกอบด้วย 1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้การเขียนแบบด้วย โปรแกรม AutoตามเอกสารCADS และความรู้ด้านกฏหมายเกี่ยวกับขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 1.2 ทดสอบการเขียนแบบโดย AutoตามเอกสารCADS 2.) สัมภาษณ์ 2.1 ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ 2.2 บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ
วิธีการประเมิน : ข้อเขียนและสัมภาษณ์

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=20865
เว็บไซต์ :

 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3 ระเบียบงานสารบรรณ

 ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017