ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล ( ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558 )
เปิดสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล ( ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558 )

เปิดสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล ( ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558 )

เรื่อง :  กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานเครื่องกล   ( ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2558 )
ประกาศรับสมัคร :  22 ตุลาคม 2558
รายละเอียด :   กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสม้ครบุคคลเพื่อจ้ดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง : พนักงานเครื่องกล
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือช่างยนต์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับโลหะ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เรือกำจัดตามเอกสารผักตบชวา เครื่องสูบน้ำ และเครื่องยนต์อื่น ตลอดจนแก้ไขข้อขัดข้อง ที่เกิดขึ้น จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน การคำนวณรายการและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม :  http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=20898
เว็บไซต์ :

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +mp3 ระเบียบงานสารบรรณ

 ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017