ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบ ภาค ก ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบ ภาค ก ความสามารถทั่วไป

ข้อสอบ ภาค ก ความสามารถทั่วไป

 1. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า
 • เขามารึยัง ค. เขามาละมั้ง
 • เขาจะมาไหม ง. เดี๋ยวเขาก็มา

ตอบ  ง. เดี๋ยวเขาก็มา

 1. สิ่งที่ทุกศาสนาเชื่อเหมือนกันคือ

ก. ไสยศาสตร์                                                              ค.เชื่อเรื่องเทพเจ้า

ข. เชื่อเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วดีชั่ว                                ง. ชีวิตหลังความตาย

ตอบ  ง. ชีวิตหลังความตาย

 1. ข้อใดใช้สรรพนามผิด

ก.ขนมจีบ-จับ                                                               ค.ฝอยทอง-ชิ้น

ข.เลื่อย – ปื้น                                                                                ง.เปียโน-หลัง

ตอบ   ค.ฝอยทอง-ชิ้น(ฝอยทอง – แพ)

 1. สามพี่น้องอายุรวมกัน 18 ปี ห่างกันคนละ 2 ปี คนพี่อายุเท่าไหร่

ก. 6                                                                                                ค. 7

ข. 8                                                                                                ง. 9

ตอบ   ข. 8

 1. ข้อใดไม่เข้าพวก
 • แม่ ค. น้า
 • ป้า ง.  แม่ชี

ตอบ  ค. น้า      เพราะน้าเป็นได้ทั้ง หญิงและชาย  ตัวเลือกที่เหลือเป็นหญิงทั้งหมด

 1. จังหวัดใดมีเทศบาลนครมากที่สุด

ก. นนทบุรี                                                                    ค. กรุงเทพมหานคร

ข. สุราษฎร์ธานี                                                           ง. นครราชสีมา

ตอบ      ค. กรุงเทพมหานคร  

 1. ข้อใด คือ เว็บกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น

ก. www.dla.go.th                                                       ค. www.dla.ac.th

ข. www.dla.co.th                                                       ง.www.dla.com

ตอบ  ก. www.dla.go.th

 1. คําสุภาพข้อใดผิด

ก.ผักบุ้ง-ผักไม่รู้นอน                                                 ค.แตงไทย- แตงจิง

ข.ผักหนอก -ใบบัวบก                                                ง.ผักตำลึง- ผักตำนิน

ตอบ  ก.ผักบุ้ง-ผักไม่รู้นอน  (ผักบุ้ง-ผักทอดยอด)

 1. รูปคน 2 คน สวมหน้ากาก ถือมีดไว้ข้างหลังตรงกับสำนวนสุภาษิต ข้อใด

ก.หน้าไหว้หลังหลอก                                                ข.หน้าเนื้อใจเสือ

ค. ลิงหลอกเจ้า                                                       ง.ปากปราศัยหัวใจเชือดคอ

ตอบ  ก.หน้าไหว้หลังหลอก

 1. แหม ตั้งแต่สองยามแล้ว ยังไม่เลิกเล่นการพนันอีก คำว่าสองยามหมายถึงเวลาในข้อใด
 • 00 ค. 23.00
 • 00                                                                 ง. 24.00

ตอบ   ง. 24.00

 1. เหยียบเรือสองแคม หมายความว่า
 • เหยียบกราบเรือทั้งสองข้าง ค. หมายจะเกาะไว้ทั้งสองฝ่าย
 • รักพี่เสียดายน้อง ง. ลงเรือสองลำ

ตอบ  ค. หมายจะเกาะไว้ทั้งสองฝ่าย

 1. thai 4     lo     2     cal     3    meet   …..
 • 2 ค. 4
 • 3 ง. 5

ตอบ   ค. 4

 1. 5      7     35      8      5    ……
 • 13 ค. 30
 • 25 ง. 40

ตอบ   ง. 40

 1. 3     4      8      17     37     86   ……
 • 256 ค. 218
 • 196 ง. 112

ตอบ   ค. 218

 1. 7     -9     16       -20      29  ……
 • -33 ค. -37
 • -35 ง. -39

ตอบ    ข. -35               

 1. 3     2    7      5       4    21     7      6    43   ……
 • 8 ค. 12
 • 9 ง. 73

ตอบ   ข.  9

 1. 2     4     8     14      23     33     49     63  ……….  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

ก.  14                                                                           ค.  88

ข.  25                                                                             ง.  91

ตอบ   ค.  88                                                                              

 1. จงหาว่าเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนที่รวมกันได้ 60 และทำให้ผลคูณของเลข 2 จำนวนนี้มีค่าสูงสุดคือ

ก.  50  กับ  10                                                            ค.  40  กับ  20

ข.  45  กับ  15                                                              ง.  30  กับ  30

ตอบ  ง. 30  กับ  30

จับตัวเลขในตัวเลือกคูณกันดังนี้  50×10  =  500,  45×15  =  675,

40×20  =  800,  30×30  =  900  ดังนั้นเลข 2 จำนวนนี้คือ  30  กับ  30

 1. ดำริต้องการแจกขนมให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ถ้าเขาแจกให้เพื่อนคนละ 1 ชิ้น  จะเหลือขนมอยู่ 6 ชิ้นแต่ถ้าเขาแจกให้เพื่อนคนละ 2 ชิ้น  จะมีเพื่อนที่ไม่ได้รับขนมอยู่ 2 คน  อยากทราบว่าดำริมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น

ก.  14                                                                                          ค.  16

ข.  15                                                                                                                    ง.  17

ตอบ  ค.16         

ข้อนี้มีข้อน่าสังเกตว่าครั้งหลังดำริแจกขนมให้เพื่อนคนละ 2 ชิ้น  ดังนั้นขนมที่เขาก็ต้องมีอยู่ก็ต้องเป็นเลขคู่เท่านั้น  คำตอบข้อนี้คือข้อ  ก.  14  หรือไม่ก็ข้อ  ค.  16  นะครับ

สมมติว่าดำริมีขนมอยู่  16  ชิ้น  และต้องมีเพื่อนนักเรียนอยู่ 10 คน  (เนื่องจากแจกกันคนละชิ้น แล้วเหลือขนมอยู่ 6 ชิ้นนี่นา)

เมื่อดำรินำขนม 16 ชิ้นไปแจกกันคนละ 2 ชิ้น  จะแจกให้เพื่อนได้ทั้งหมด  16 ส่วน 12  =  8  คน แสดงว่ามีเพื่อนที่ไม่รับขนมอยู่  =  10  –  8  =  2  คน  ตรงกับโจทย์เป๊ะเลย

ยังงั้นก็แสดงว่าดำริมีขนมอยู่ทั้งหมด  16  ชิ้น

 1. พี่ขุดบ่อแห่งหนึ่งเสร็จใน20  วัน  น้องขุดบ่อเดียวกันเสร็จใน 12 วัน  หากพี่ขุดไประยะหนึ่งแล้วหยุดปล่อยให้น้องขุดต่อคนเดียวจะใช้เวลาทั้งสิ้น 14 วันตั้งแต่พี่ลงมือขุด  อยากทราบว่าพี่ขุดบ่ออยู่ก่อนแล้วกี่วัน  (คล้ายข้อสอบ  ก.พ.)

ก.  3                                                                            ค.  7

ข.  5                                                                               ง.  9

ตอบ  ข. 5
                  กำหนดให้พี่ขุดบ่อคนเดียวใช้เวลา 20 วัน  และน้องขุดบ่อคนเดียวใช้เวลา 12 วันจึงเสร็จ  แล้วถามว่าพี่ขุดบ่ออยู่ก่อนแล้วกี่วัน  ข้อนี้กล้วยมาก ๆ ครับก็เอาเวลาของพี่คือ 20 ตั้งไว้ซิแล้วเอาตัวเลขในตัวเลือกไปหารซะ  เลขตัวไหนหาร 20 ลงตัว  เป็นคำตอบ  จะเห็นว่า  20 ส่วน 5  =  4  ลงตัวพอดี ดังนั้นพี่ขุดบ่ออยู่ก่อนแล้ว 5 วัน…อย่างง…นี่คือเทคนิค

 1. ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีความยาวของเส้นขอบทุกด้านรวมกันเป็น 72  เซนติเมตร  อยากทราบว่าปริมาตรของลูกเต๋านี้เป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร  (คล้ายข้อสอบ  ก.พ.)
  • 144                                                                ค.  512
  • 216                                                 ง.  729

ตอบ  ข.  216          

ลูกเต๋าแต่ละลูกประกอบด้วย 6 ด้านหรือ 6 หน้า  ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  จะมีขอบด้านทั้งหมด  12  ขอบด้านด้วยทำให้ลูกเต๋าตามโจทย์จะมีด้านแต่ละด้านยาว   =    72 /12  =   6   เซนติเมตร   ดังนั้นปริมาตรของลูกเต๋า  =   ด้าน × ด้าน × ด้าน  =  6 × 6 × 6  =  216  ลูกบาศก์เซนติเมตร

22.      อาหาร  :  ?  : :  ?  :  ดื่ม

ก.  กิน   น้ำ                                                            ค.  หิว   ข้าว

ข.  หิว   น้ำแข็ง                                                           ง.  ชด   น้ำหวาน

ตอบ ก. กิน    น้ำ

เพราะกินและน้ำ มาแทนเครื่องหมายคำถาม จะได้คำคู่แรกคือ อาหาร : กิน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยสอดคล้องกับคำคู่หลังคือ น้ำ : ดื่ม

 1. ลำธาร: แม่น้ำ : :  ?  :  ?

ก.  ทะเล : เรือ                                                           ค.  อ่าว : ฝั่ง

ข.  ลูกน้ำ : ยุง                                                              ง.  ตาราง : หมากรุก

ตอบ   ข.   ลูกน้ำ : ยุง   เพราะลูกน้ำและยุง มีความสัมพันธ์โดยสอดคล้องกับลำธารและแม่น้ำมากที่สุด

 1. จากการศึกษาพบว่า ถ้ารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ12 ของแคลลอรี่ที่ควรได้รับ จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลง

ข้อใดสอดคล้องตามข้อความข้างต้น

 • ถ้าระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนใดลดลง แสดงว่าคนนั้นรับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ควรได้รับ
 • ถ้าคนไม่รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ12 ของแคลลอรี่ที่ควรได้รับแล้วระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ใ นเลือดจะไม่ลดลง
 • ถ้าระดับคอเลสเตอรอลแลไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนใดไม่ลดลง แสดงว่าคนนั้นไม่ได้รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ12 ของแคลลอรี่ที่ควรได้รับ
 • ถ้าตนใดไม่รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ12 ของแคลลอรี่ที่ควรได้รับ ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนนั้นจะเพิ่มขึ้น

ตอบ ค.

เนื่องจากตามข้อมูลที่ให้มา เราทราบว่า   ถ้ารับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อย

ละ 12 ของแคลลอรี่ที่ควรได้รับ จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดลดลงเมื่อใช้หลักตรรกวิทยาแล้ว คำตอบในข้อ ค. คือ ถ้าระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ในเลือดของคนไม่ลดลง  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าเขาไม่ได้รับประทานกรดไลโนเลอิกในขนาดร้อยละ 12 ของแคลลอรี่ที่ควรได้รับ

 1. บางคนมีความกลัวจะสอบบรรจุเป็นข้าราชการไม่ได้ จึงหมดกำลังใจที่จะสอบในคราวนี้ ตรงกับข้อใด
  • ผีซ้ำด้ามพลอย ค. ตีตนไปก่อนไข้
  • แกว่งเท้าหาเสี้ยน ง. ปอดแหก

ตอบ   ค. ตีตนไปก่อนไข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017