ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ข้อสอบอุปมา – อุปไมย
ข้อสอบอุปมา – อุปไมย

ข้อสอบอุปมา – อุปไมย

 1. กวาง :  ควาย  ::  ?  :  ?

ก.  สุนัข  :  เสือ                                                  ข.  สิงโต  :  แมว

ค.  ไก่  :  เป็ด                                                      ง.  แรด  :  หมี

ตอบ    ข.  สิงโต  :  แมว

 1. พู่กัน :  จิตรกร  ::  ?  :  ?

ก.  ปาก  :  ครู                                                      ข.  นกหวีด  :  กรรมการมวย

ค.  เข็มทิศ  :  นักเดินเรือ                                  ง.  มีด  :  พรานป่า

ตอบ  ค.  เข็มทิศ  :  นักเดินเรือ

 1. เบรก :  รถยนต์  ::  ?  :  ?

ก.  โช้คอัพ  :  คาบิวเรเตอร์                              ข.  สติ  :  คน

ค.  จ๊อกกี้  :  ม้าน้ำ                                              ง.  นักคิด  :  นักประดิษฐ์

ตอบ  ข.  สติ  :  คน

 1. ช่างตัดผม :  กรรไกร  ::  ?  :  ?

ก.  โฆษก  :  วิทยุ                                               ข.  ช่างตัดเสื้อ  :  ผ้า

ค.  จราจร  :  นกหวีด                                         ง.  เภสัชกร  :  ยา

ตอบ  ค.  จราจร  :  นกหวีด

 1. อากาศ :  เครื่องบิน  ::  ?  :  ?

ก.  อุกกาบาต  :  อวกาศ                                    ข.  แผ่นดิน  :  ไส้เดือน

ค.  ปากน้ำ  :  สันดอน                                      ง.  มหาสมุทร  :  เรือดำน้ำ

ตอบ  ง.  มหาสมุทร  :  เรือดำน้ำ

 1. มวย :  ยก  ::  ?  :  ?

ก.  ฟุตบอล  :  ครึ่งเวลา                                    ข.  ปิงปอง  :  เซ็ต

ค.  รักบี้  :  ครึ่งเวลา                                           ง.  แบดมินตัน  :  เซ็ต

ตอบ  ก.  ฟุตบอล  :  ครึ่งเวลา                         

 1. แกรนิต :  หิน  ::  ?  :  ?

ก.  ปลาดุก  :  น้ำจืด                                           ข.  ผงชูรส  :  เกลือแร่

ค.  แคลเซียม  :  ธาตุ                                         ง.    เรือ  :  น้ำทะเล

ตอบ  ค.  แคลเซียม  :  ธาตุ

 1. สมุย :  อังกฤษ  ::  ?  :  ?

ก.  สีชัง  :  จีน                                                    ข.  ตะรูเตา  :  ญี่ปุ่น

ค.  ภูเก็ต  :  ฝรั่งเศส                                          ง.  เกาะช้าง  :  เยอรมัน

ตอบ       ข.  ตะรูเตา  :  ญี่ปุ่น           

 1. อุบลราชธานี :  แม่ฮ่องสอน

ก.  เชียงใหม่  :  สงขลา                                    ข.  นราธิวาส  :  ตรัง

ค.  ขอนแก่น  :  พะเยา                                     ง.  กาญจนบุรี    :  กรุงเทพ

ตอบ  ค.  ขอนแก่น  :  พะเยา

 1. น้ำเงิน :  เหลือง  ::  ?  :  ?

ก.  อาทิตย์  :  จันทร์                                           ข.  พุธ  :  เสาร์

ค.  อังคาร  :  พฤหัสบดี                                    ง.  ศุกร์  :  จันทร์

ตอบ  ง.  ศุกร์  :  จันทร์

 1. วุฒิสมาชิก :  กฎหมาย  ::  ?  :  ?

ก.  บริษัท  :  ผู้จัดการ                                        ข.  ปลา  :  น้ำ

ค.  ผู้ร้าย  :  ตำรวจ                                             ง.  ทหาร  :  ปฏิวัติ

ตอบ  ง.  ทหาร  :  ปฏิวัติ

 1. คน :  ควาย  ::  ?  :  ?

ก.  ผึ้ง  :  ม้า                                                        ข.  จาน  :  ช้าง

ค.  ลิง  :  เรือ                                                       ง.  ระฆัง  :  งู

ตอบ   ก.  ผึ้ง  :  ม้า

 1. ยูงทอง :  ธรรมศาสตร์  ::  ?  :  ?

ก.  ดอกคูณ  :  ศิลปากร                                     ข.  ศรีตรัง  :  เกษตรศาสตร์

ค.  ตะแบก  :  เชียงใหม่                                   ง.  จามจุรี  :  จุฬาลงกรณ์

ตอบ  ง.  จามจุรี  :  จุฬาลงกรณ์

 1. การโฆษณา :  การซื้อ  ::  ?  :  ?

ก.  การเลือกตั้ง  :  การหาเสียง                        ข.  การป้องกัน  :  การเอาชนะ

ค.  ความเชื่อมั่น  :  ทัศนคติ                             ง.  ความพยายาม  :  ความสำเร็จ

ตอบ  ง.  ความพยายาม  :  ความสำเร็จ

 1. ชี้ชวน :  บังคับ  ::  ?  :  ?

ก.  สุจริต  :  ทุจริต                                              ข.  เจือจาง  :  เข้มข้น

ค.  วิจารณ์  :  วิพากษ์                                        ง.  หนาแน่น  :  เบาบาง

ตอบ  ค.  วิจารณ์  :  วิพากษ์

 1. ศาสนา :  ชาติ  ::  ?  :  ?

ก.  บัว  :  ตะแบก                                               ข.  พุด  :  อัญชัญ

ค.  มะลิ  :  เข็มแดง                                           ง.  กุหลาบ  :  เบญจมาศ

ตอบ  ค.  มะลิ  :  เข็มแดง

 1. มอเตอร์ไซค์ :  รถยนต์  ::  ?  :  ?

ก.  จักรยาน  :  สามล้อ                                      ข.  รถเข็น  :  รถบรรทุก

ค.  คน  :  ควาย                                                   ง.  เป็ด  :  ไก่

ตอบ  ก.  จักรยาน  :  สามล้อ

 1. ป่วย :  โรงพยาบาล  ::  ?  :  ?

ก.  หิว  :  ภัตตาคาร                                           ข.  แจ้งความ  :  ยาม

ค.  บวช  :  โบสถ์                                               ง.  เรียน  :  วัด

ตอบ   ก.  หิว  :  ภัตตาคาร

 1. ประตู :  หน้าต่าง  ::  ?  :  ?

ก.  ล้อ  :  รถยนต์                                                ข.  ห้องนอน  :  บ้าน

ค.  โบสถ์  :  ศาลา                                              ง.  นักเรียน  :  ครู

ตอบ   ค.  โบสถ์  :  ศาลา

 1. ข้าวสาร :  ข้าวเปลือก  ::  ?  :  ?

ก.  ข้าวต้ม  :  ข้าวสวย                                       ข.  โซดาไฟ  :  สบู่

ค.  ขนมปัง  :  แป้งสาลี                                    ง.  เหล้า  :  ยีสต์

ตอบ  ค.  ขนมปัง  :  แป้งสาลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017