ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบพนักงานราชการครูผู้ช่วย
แนวข้อสอบพนักงานราชการครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบพนักงานราชการครูผู้ช่วย

1. ข้อใดเป็นคำประสม
ก. แมว
ข. ตา
ค. ลูกเสือ
ง. เขา
2. ข้อใดใช้ลักษณะนามได้อย่างถูกต้อง
ก. ธนาคารนี้บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ
ข. เลื่อนอันนี้ไม่คมเลยยะเลื่อยไม้ก็ไม่เข้าด้วย
ค. แม่นี้คนนี้นั่งสมาธิทุกวันน่าเลื่อมใส
ง. รถชนกันมีคนตายหลายศพ
3. ข้อใดต้องมีตัวการันต์ทั้งสองคำ
ก. ดำรง จำนง
ข. สิงโต โล่
ค. วัยเยา สังวร
ง. เล่ อาวร
4. ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคำ
ก. ปัจจามิตร สวัสดี
ข. ไพรี พนา
ค. กุญชร คช
ง. สินธุ สินธพ
แนวข้อสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
5. บ้านเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารตรงกับสำนวนในข้อใด
ก. ข้าวเหลือเกลืออิ่มข. ข้าวใหม่ปลามัน
ค. ข้าวแดงแกงร้อน
ง. ข้าวยากหมากแพง
6. ? นายแพทย์สุรชัยได้พูดสรุปการบรรยายเรื่องมะเร็งปอดว่าสาเหตุใหญ่ของมะเร็งปอดเกิดจากการสูบบุหรี่ ดังนั้นจึงควรเลิกสูบบุหรี่เพราะจะมีผลในการลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปอดได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่เป็นอันตรายแก่ผู้อยู่ไกล้เคียงและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมอีกด้วย..? จุดประสงค์ของนายแพทย์สุรชัยคือข้อใด
ก. ให้กำลังใจคนสูบบุหรี่
ข. อธิบายโทษของการสูบบุหรี่
ค. ชักชวนให้เลิกสูบบุหรี่
ง. ชี้แจงเรื่องการสูบบุหรี่
7. ประโยคใดไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับความหมาย ของคำ
ก. อย่าจอดรถขัดขวางการจราจร
ข. จิ๋มชอบรับประทานอาหารจุกจิก
ค. ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นนั้นจะอุบัติขึ้น
ง. กุ้งทะเลเป็นสัตว์น้ำจืดที่ราคาแพง
8. ประโยคในข้อใดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง ?
ก. คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา กันทุกคน
ข. เธอบ่นพึมพำเมื่อทราบว่าครูไม่อนุญาตให้ จัดงานวันปีใหม่
ค. การเรียนในคณะอักษรศาสตร์ส่วนมากจะเรียนเกี่ยวกับภาษาเป็นส่วนใหญ่
ง. นางแบบคนนี้มีหน้าตาคมคายกันจริง
9. ข้อใดใช้ถ้อยคำได้เหมาะสม ?
ก. เธอทำเรื่อย ๆ อย่างนี้เมื่อไหร่งานจะเสร็จ
ข. น้ำในลำธารไหลเนือย ๆ อย่างนี้ทุกวัน
ค. ผมชอบมานั่งที่ศาลาริมน้ำเพราะมีลมพัด
เอื่อย ๆ เย็นสบาย
ง. ดูท่าทางของเขาจะเนือย ๆ กับงานนี้
10. ข้อใดใช้ถ้อยคำได้ถูกต้อง
ก. คณะกรรมการกำลังไต่สวนผู้ต้องหา
ข. ตำรวจสืบสวนตามจับคนร้ายขโมยทอง หุ้มพระราชยานได้แล้ว
ค. ศาลนัดสอบสวนปากคำของโจทย์และจำเลย
ง. ครูสอบสวนนักเรียนที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตใน
การสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ

11. พนักงานราชการมีกี่ประเภท
ก. 1 ประเภท
ข. 2 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
12. พนักงานราชการมีกี่กลุ่มตำแหน่ง
ก. 4 กลุ่มตำแหน่ง
ข. 5 กลุ่มตำแหน่ง
ค. 6 กลุ่มตำแหน่ง
ง. 7 กลุ่มตำแหน่ง
13. ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการที่มีหน้าที่ปฏิบัติการสอนเหมือนครู
ก. ครูพี่เลี้ยง
ข. ครูผู้ช่วย
ค. ครูผู้สอน
ง. ผู้สอน
14. ตำแหน่งพนักงานราชการทดแทนลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. บริการ
ข. เทคนิค
ค. บริหารทั่วไป
ง. วิชาชีพเฉพาะ
15. พนักงานราชการตามข้อ 45 จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. บริการ
ข. เทคนิค
ค. บริหารทั่วไป
ง. วิชาชีพเฉพาะ
16. บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ
ก. พนักงานเจ้าหน้าที่
ข. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค. พนักงานราชการ
ง. พนักงานของรัฐ
17.งานบริการจัดอยู่ในกลุ่มพนักงานราชการ
ประเภทใด
ก. พนักงานราชการทั่วไป
ข. พนักงานราชการพิเศษ
ค. พนักงานราชการเฉพาะ
ง. พนักงานราชการบริการทั่วไป
18. พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการหรือมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ก. พนักงานราชการทั่วไป
ข. พนักงานราชการเทคนิค
ค. พนักงานราชการพิเศษ
ง. พนักงานราชการเฉพาะ

19. กลุ่มงานตามลักษณะและผลผลิตของงานของพนักงานราชการมีกี่กลุ่ม
ก. 2 กลุ่ม
ข. 4 กลุ่ม
ค. 5 กลุ่ม
ง. 6 กลุ่ม
20. ผู้ที่จะเป็นพนักงานราชการได้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. 16 ปี
ข. 18 ปี
ค. 20 ปี
ง. 21 ปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017