ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด
ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด

ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิด

 1. วัตถุระเบิดคืออะไร

ตอบ   วัตถุระเบิดคือ สสารที่เมื่อถูกความร้อนการกระแทกการเสียดสีที่พอเหมาะจะเกิดการเปลี่ยนสภาพ จากสถานะเดิมไปเป็นแก๊สปริมาณ มหามาร ในเวลารวดเร็วซึ่งเราใช้ความสามารถนี้นำมาใช้ประโยชน์ทั้งที่ดีและไม่ดี

 1. วัตถุระเบิดแสวงเครื่องคืออะไร

ตอบ  วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง  คือ   การนำสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ หรือหาได้ง่าย นำมาทำเป็นวัตถุระเบิด โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบสิ่งของที่เห็นในชีวิตประจำวัน

 1. องค์ประกอบของวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่สมบูรณ์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ   องค์ประกอบของวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่สมบูรณ์ ประกอบด้วย
๑. ดินระเบิด
๒. เชื้อประทุ
๓. แหล่งจ่ายไฟ
๔. สวิชควบคุมการจุด

 1. เราจะป้องกันการลอบวางระเบิดได้อย่างไร

ตอบ    1. หัดเป็นคนช่างสังเกตุ
2. หัดเป็นคนช่างสงสัย
3. เป็นคนไม่ประมาท

 1. วัตถุต้องสงสัยมีลักษณะอย่างไร

ตอบ  วัตถุต้องสงสัยมีลักษณะดังนี้  คือ
1.ไม่เคยเห็น ว่าเคยมีอยู่ เคยตั้งอยูในบริเวณนั้น
2.ไม่เป็นของใคร หรือตามหาเจ้าของไม่พบ
ใน 2 ข้องแรกนี้เราสามารถพิจารณาว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยได้เลยทันที่
3.ไม่ใช่ที่อยู่ ไม่ควรจะอยู่ในบริเวณนั้น เช่น กระเป๋าไปอยู่ในถังขยะ ถังดับเพลิงอยู่ใต้ถนน
4.ดูไม่เรียบร้อย เช่นมีสายไฟโผล่ออกมา มีคราบน้ำมัน ( ในปัจจุบันพื้นที่ ๓ จชต. ทำได้เรียบร้อยมาก แถมสวยงามและคุณภาพดีน่าส่งเสริมให้เป็นสินค้า โอทอป จริงๆ )

 1. เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยแล้วจะทำอย่างไร

ตอบ   เมื่อประชาชนพบ
– ห้าม แตะจับขยับเขยื่อน
– ถาม ว่ามีใครเป็นเจ้าของหรึอไม่
– จดจำ ลักษณะของวัตถุต้องสงสัย ขนาดรูปร่าง วางตรงไหน มีอะไรอยู่ใกล้ๆบ้างที่จะเกิดอันตรายเมื่อเกิดการระเบิด
– แจ้งเจ้าหน้าที่

สำหรับเจ้าหน้าที่
– กั้นพื้นที่ปลอดภัยและไล่คนไม่เกี่ยวข้อง ออกไปจากพื้นที่การกั้นเขตปลอดภัยต้องกั้นอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร
– บอกให้ผู้พบเห็นรอบอยู่ในพื้นที่นั้นก่อน
– ถามลักษณะของวัตถุต้องสงสัยอย่างละเอียด
– เรียกหน่วยที่จำเป็น เช่นรถพยาบาล รถดับเพลิง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เจ้าของสถานที่( ถ้ารถพยาบาลไม่มีเอาปอเต็กตึ๊งก็ได้ )
– แจ้งเจ้าหน้าที่ EOD. แล้วรอ

 1. จงอธิบายการปฏิบัติกรณีพบวัตถุต้องสงสัยว่ามีวิธีการอย่างไรบ้า

ตอบ    1. เตรียมถามหาเจ้าของ

2.ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุระเบิดนั้นๆ ได้แก่ สี รูปร่าง ลักษณะ ขนาด น้ำหนักโดยประมาณและพฤติการณ์ก่อนเกิดเหตุ

 1. การอพยพผู้คน หากมีความมั่นใจว่าเป็นวัตถุระเบิด ให้รีบดำเนินการด้วยความเรียบร้อยอย่าให้เกิดการชุลมุนและให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัย มีที่กำบัง
 2. ปิดกั้นห้ามคนเข้า ? ออก , ผ่าน โดยเด็ดขาด จัดคนเฝ้าไว้ในระยะปลอดภัย สามารถมองเห็นได้ตลอดเวลา
 3. รีบดำเนินการแจ้ง ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. ทำให้ปลอดภัยในเบื่องต้น กรณีที่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายมาก่อน ให้ใช้กระสอบทราย / ยางรถยนต์ครอบไว้ สำหรับกรณีมีการเคลื่อนย้ายแล้วให้เคลื่อนย้ายในลักษณะเดิม ไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
 5. จัดพนักงานลาดตระเวน หาข่าวโดยรอบบริเวณ ในรัศมี 300 เมตร เพื่อสังเกตผู้มีพิรุธ
 6. หากมีความจำเป็น ให้ทำการตรวจสอบโดยด่วน ดังนี้
  – ใช้เครื่องฟังตรวจสอบเสียงนาฬิกาก่อน
  – ถ้าจะทำการเปิด ให้ทำการเปิดระยะไกลจากเชือกและอยู่ในที่กำบังที่ปลอดภัย
  – ถ้าจะทำการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ให้ใช้เชือกหรืออุปกรณ์ที่สามารถควบคุมระยะไกล ทำให้เคลื่อนไหว หรือพลิกล้มทุกด้านก่อน
  – ถ้ามีเครื่องเอ็กเรย์ ให้ใช้เครื่องอ็กซ์เรย์ก่อนดำเนินการใดๆ
  – การเข้าไปหาวัตถุต้องสงสัย ห้ามการใช้วิทยุสื่อสารทุกชนิดในรัศมี 100 เมตรเด็ดขาด
  – ถ้าไม่จำเป็น ไม่ควรแตะต้องวัตถุต้องสงสัยนั้น ควรรอให้เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญมาตรวจสอบ
 7. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เก็บกู้มาถึง ควรจัดหาผู้รู้รายละเอียดไว้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วย
 8. จงอธิบายวิธีการปฏิบัติกรณีพบวัตถุระเบิด

ตอบ  1. จัดพนักงานเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุระเบิด เป็น ชนิด, ลักษณะใด ขนาด รูปร่าง สีน้ำหนัก โดยประมาณ มีอุปกรณ์อะไรประกอบที่เห็นได้ เช่น สายไฟ นาฬิกาฯ สถานที่พบ ใครเป็นผู้พบ และผู้รู้เส้นทางเข้าออกเพื่อรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

 1. ใช้เชือกปิดกั้น ไม่ให้เข้าไปรบกวน วางกระสอบทราย, นำยางรถยนต์ครอบไว้ มีป้ายเตือนและจัดคเฝ้าในที่ที่ปลอดภัย
 2. รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมอพยพผู้คนไปไว้ในรัศมีที่ปลอดภัย (300 เมตรขึ้นไป)
 3. ถ้าวัตถุระเบิดอยู่ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย เช่น สลักนิรภัยถูกถอดออก ให้ดำเนินการตามข้อ 2-3
 4. จงอธิบายวิธีการปฏิบัติกรณีเกิดการระเบิดแล้ว

ตอบ   1. ปิดกั้นสถานที่นั้นๆ ห้ามคนที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องไปรบกวน หรือค้นหาทรัพย์สินหรืออื่นๆ และมีคนเฝ้าไว้

 1. ถ้ามีผู้บาดเจ็บให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
 2. ก่อนมีการตรวจสถานที่เกิดเหตุโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด ห้ามเก็บกวาด ทำความสะอาดใดๆ
 3. ถ่ายภาพวัตถุพยานในสถานที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมด
 4. หากพบวัตถุพยานใดๆ ให้ทำเครื่องหมายไว้ แล้วเก็บใส่ถุงปิดผนึกตีตราครั่งภายในบรรจุข้อมูลสถานที่พบไว้ด้วย
 5. วัตถุระเบิดที่ใช้ในราชการทหาร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ   มี   2 ประเภท  คือ

 1. ตามลักษณะการใช้งาน แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ
 2. ใช้ยิง ( FIRED MUNITION )
 3. ใช้ขว้าง ( THROWN MUNITION )
 4. ใช้วาง ( PLACED MUNITION )
 5. ใช้ทิ้ง ( DROPPED MUNITION )
 6. ตามลักษณะสิ่งบรรจุ แบ่งเป็น 4 ประเภท
 7. บรรจุสารระเบิด
 8. บรรจุสารเคมี
 9. บรรจุสารไพโรเทคนิค
 10. บรรจุสารเฉื่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017