ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1

แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ 1

1.บ้านลักษณะใดที่ทำให้คนในบ้านมีสุขภาพจิต
และสุขภาพกายที่ดี
ก. บ้านหลังใหญ่โต
ข. บ้านที่มีคนรับใช้มากๆ
ค. บ้านที่ร่ำรวยและสวยงาม
ง. บ้านที่สะอาดและปลอดภัย
2.ถ้าต้องการทาสีบ้านให้ดูสว่างขึ้น ควรเลือก
ทาสีใด
ก. ส้ม ข. เขียวสด
ค. เหลืองอ่อน ง. น้ำตาล
3.การพิจารณาเลือกซื้อสิ่งของมาตกแต่งบ้าน
ควรคำนึงถึงเรื่องใดเป็นสำคัญ
ก. ความเหมาะสมกับสถานที่ที่จัดวาง
ข. ความทนทานถาวร
ค. ความหรูหราโอ่อ่า
ง. ความสวยงาม

4.การปรุงอาหาร ควรคำนึงถึงเรื่องใด
มากที่สุด
ก. รสชาติของอาหาร
ข. ขั้นตอนการปรุงอาหาร
ค. ความสะอาดในการปรุงอาหาร
ง. ความต้องการของผู้รับประทาน
อาหาร
5.การหั่นผักและผลไม้เป็นชิ้นเล็กๆ
แล้วนำไปล้าง จะเกิดผลเสียอย่างไร
ก. ทำให้ล้างลำบาก
ข. ทำให้เสียคุณค่าทางอาหาร
ค. ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมาก
ง. ทำให้ผักและผลไม้ช้ำได้ง่าย

6.เมื่อต้องการจะรับประทานอาหารกระป๋อง
ไม่ควรอุ่นอาหารขณะที่บรรจุอยู่ในกระป๋อง
เพราะเหตุใด
ก. อาจทำให้ไฟลวกมือ
ข. ไม่สะดวกในการคนอาหาร
ค. อาจทำให้อาหารหกบนเตาได้
ง. สารเคลือบกระป๋องอาจละลายออกมา
ปนกับอาหาร
7.ข้อใดเป็นวิธีการต้มผัก เพื่อสงวนคุณค่าของ
อาหารให้ได้มากที่สุด
ก. ใช้ไฟอ่อน ปิดฝา ใช้เวลาน้อย
ข. ใช้ไฟแรง เปิดฝา ใช้เวลาน้อย
ค. ใช้ไฟแรง ปิดฝา ใช้เวลาน้อย
ง. ใช้ไฟปานกลาง เปิดฝา ใช้เวลาน้อย
8.คุณสมบัติของเส้นใยผ้าที่ได้จากพืชในข้อใด
ทำให้เป็นที่นิยมสวมใส่ไม่ว่าฤดูกาลใด
ก. ดูดซับน้ำได้ดี
ข. ทนต่อสารซักฟอก
ค. เหนียวทนทาน
ง. ระบายความร้อนได้ดี
9.ขณะสวมใส่เสื้อผ้าใยสังเคราะห์ เราไม่ควร
อยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว เพราะอะไร
ก. จะทำให้รู้สึกร้อนมากยิ่งขึ้น
ข. จะทำให้ผ้าเสียรูปทรง
ค. จะทำให้ผ้าเปียกชื้น
ง. จะทำให้ผ้ายับง่าย

10.เราควรทดสอบความร้อนของเตารีดก่อน
รีดผ้าทุกครั้ง เพราะอะไร
ก. เพื่อทดสอบว่ากระแสไฟฟ้าเข้า
เตารีดหรือไม่
ข. เพื่อตรวจสอบความร้อนให้เหมาะ
สมกับผ้าที่จะรีด
ค. เป็นการทดสอบว่าเตารีดเสียหรือ
ไม่
ง. เป็นการทดสอบความแรง
ของกระแสไฟฟ้า

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017