ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559
สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

สำนักงาน จ.ส.ท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 21 อัตรา

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
จำนวน 18 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท.
จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://lgp.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

จำหน่ายแนวข้อสอบสอบสำนักงาน จ.ส.ท.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสถานนุบาล

– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕

– แนวข้อสอบภาษาไทย

– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

– สรุป_พระราชบัญญัติกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สถานธนานุบาล ท้องถิ่น
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการสถานนุบาล
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
7 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 1
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 2
9 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 3
10 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์  ชุด 4

แนวข้อสอบ พนักงานบัญชี สถานธนานุบาล ท้องถิ่น
1 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2 แนวข้อสอบภาษาไทย
3 พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 พระราชบัญญัติ โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505
8 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี


ผลงานการสอบได้ของลูกค้า 

Line@

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ https://www.facebook.com/testthai1/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017