ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / แจกแนวข้อสอบ / คำแนะนำในการสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.
คำแนะนำในการสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.

คำแนะนำในการสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท.

การเตรียมตัวสอบ

การสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. ผู้สมัครจะต้องผ่านการสอบข้อเขียน โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของแต่ละวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
วิชาความรู้ทั่วไป จะเหมือนข้อสอบก.พ. ให้เน้นทำข้อสอบให้มากๆ ภาษาอังกฤษ เช่น การอ่านบทความแล้วตอบคำถาม แกรมม่า + reading ส่วนภาษาไทย ออกเกี่ยวกับการใช้ภาษา คำถูกผิด ราชาศัพท์ บทความสั้นๆ นอกจากนี้ควรเตรียมความรู้เกี่ยวกับการรถไฟด้วย เช่น ประวัติการรถไฟ ผู้บริหาร วิสัยทัศน์ ฯ และความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ส่วนภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง ควรจะเน้นให้มากๆ เพราะใช้เวลาสอบถึง 3 ชั่วโมง ออกความรู้ที่ใช้เกี่ยวตำแหน่งที่จะปฏิบัติงาน อ่านจากตำราที่เรียนมา และควรเลือกหนังสือ ตำราเรียน ที่สรุปเนื้อหา ที่เข้าใจง่าย ตรงตามหลักสูตรที่สอบ และที่มีตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกทำ ก็เป็นสิ่งจำเป็นควรมีไว้เพื่อฝึกทักษะการทำข้อสอบ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้

วิชาที่ใช้สอบมีอะไรบ้าง
1.การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป (ความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที ๗๐ คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) ๔๕ นาที ๓๐ คะแนน
– วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ๓ ชั่วโมง ๑๐๐ คะแนน
2. การสอบภาคสัมภาษณ์ (ทุกตําแหน่ง) คะแนนเต็ม ๙๐ คะแนน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017