ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา
บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(BEM) จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน 45 อัตรา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)

บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

ลงทะเบียนสมัครงาน

การลงทะเบียนสมัครงานทาง Website ทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการ Update ข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ

จำนวน  :  1 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)

จำนวน  :  2 อัตรา

3. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จำนวน  :  1 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี MRT (บางซื่อ-หัวลำโพง

จำนวน  :  30 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จำนวน  :  1 อัตรา

6. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ปฎิบัติงานสายสีม่วง)

จำนวน  :  1 อัตรา

7. เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ

จำนวน  :  2 อัตรา

8. วิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร

จำนวน  :  2 อัตรา

9. วิศวกร ระบบน้ำ

จำนวน  :  1 อัตรา

10. เจ้าหน้าที่บริหารรายได้ส่วนกลาง

จำนวน  :  1 อัตรา

11. วิศวกร ระบบบริหารสมรรถนะทรัพย์สิน

จำนวน  :  1 อัตรา

12. ผู้จัดการแผนก บริหารรายได้ส่วนกลาง

จำนวน  :  1 อัตรา

13. เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน  :  1 อัตรา

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวีนที่ 31 สิงหาคม 2559 สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์และทราบผลทันที ณ แผนกสรรหาและว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา 2 ถ. พระราม 9 (แยกผังเมือง) แขวงห้วยขวง เขตห้วยหวาง กรุงเทพฯ 10310 สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2354-2000 ต่อ 3102-7

รายละเอียดเพิ่มเติม  :  ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017