Home / ข่าวเปิดสอบ / กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559
กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

จำนวน  :  100 อัตรา โดยปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ที่มีตําแหน่งว่าง

อัตราเงินเดือน  :  15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  :

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ สํานักงาน ก.พ.

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการนักวิชาการพัฒนาชุมชน 100 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชนที่www.personel.cdd.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข่ารับราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน”

เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  กรมการพัฒนาชุมชน

——————————————————————————–

จำหน่ายแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน ตําแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. 2540
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
7 ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 55-59
8 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนา พ.ศ.2555-2559
9 ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
10 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
12 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
13 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
14 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน
mp3 พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน

14798780_1099383640097322_1111463042_n

Line@

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724  Line : testthai1
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี decho  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
ติดตามข่าวการสอบราชการที่ https://www.facebook.com/testthai1/
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบรับราชการที่นี่  www.ข้อสอบงานราชการไทย.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Scroll To Top