ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / ข่าวเปิดสอบ / เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเปิดรับสมัครสอบตำรวจและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 อัตรา

อัตราที่เปิดรับสมัครสอบ

1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล  จำนวน : 1,000 อัตรา

2. ตำรวจภูธรภาค 1  จำนวน : 400 อัตรา

3. ตำรวจภูธรภาค 2  จำนวน : 300 อัตรา

4. ตำรวจภูธรภาค 3  จำนวน : 400 อัตรา

5. ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน : 400 อัตรา

6. ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน : 250 อัตรา

7. ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน : 300 อัตรา

8. ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน : 250 อัตรา

9. ตำรวจภูธรภาค 8  จำนวน : 200 อัตรา

10. ตำรวจภูธรภาค 9  จำนวน : 100 อัตรา

11. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน : 900 อัตรา

12. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน : 500 อัตรา

 

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย

2. วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า

3. อายุ 18 – 27 ปี

4. สูง 160 ซม. ขึ้นไป รอบอก 77 ซม. ขึ้นไป

วิชาที่ใช้สอบ

1. ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ

2. ภาษาไทย 25 ข้อ

3. ภาษาอังกฤษ 30 ข้อ

4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 ข้อ

5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 20 ข้อ

6. สังคม วัฒธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 20 ข้อ

ประกาศรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2560

การรับสมัครสอบ

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9- 23 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.org/เท่านั้น

 

 

 

 

—- >> ขั้นตอนการสมัครสอบตำรวจ 

เกณฑ์การตัดสินการทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกายเพื่อบรรจุเป็น นสต. ล่าสุด

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

==================================

แนวข้อสอบสอบนายสิบตำรวจ (บุคคลภายนอก)

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม 
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
8 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 1
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 2
แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม ชุด 3
 #แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน ตชด. 2559

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ร

– แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข

– แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

– แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

– แนวข้อสอบความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน

– แนวข้อสอบภาษาไทย

– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

– แนวข้อสอบภาษาอักฤษ

– แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรมและจริยธรรม

 

 แนวข้อสอบนายสิบตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศชต.

– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
– แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
– แนวข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– แนวข้อสอบสังคมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
– ความรู้เกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
– แนวข้อสอบเก่านายสอบตำรวจตำรวจ

แนวข้อสอบ ศชต.ตำรวจชายแดนใต้
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
5 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
6 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
7 แนวข้อสอบกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
8 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
9 แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
#แนวข้อสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ
1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบสังคมวัฒนธรรมและจริยธรรม
9 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 1
10 แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ชุดที่ 2

 

 

 

 

>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<

>> สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<
                               สั่งซื้อที่                                    


ส่งไฟล์ทางอีเมล์ สั่งซื้อมาที่  โทร 061-1476494   Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียงชุดละ 399 บาท   ได้รับภายใน 2-3 ชม.
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  เป็นหนังสือ +MP3  ราคา 679 บาท  ได้รับภายใน 2-3 วัน
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ

  1. ธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนรามคำแหง เลขที่บัญชี 736-2-88576-5

ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ   โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี  

  1. ธนาคารกรุงเทพสาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-62577-4

ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงห์ศรี

  1. ธนาคารกรุงไทยสาขารามคำแหง 65 เลขที่บัญชี 569-0-21243-1

ชื่อบัญชี ศูนย์หนังสือสอบ โดย สายรุ้ง สิงหศรี 

**โอนเงินแล้ว แจ้งเวลา จำนวนเงิน และธนาคารที่โอน พร้อมอีเมล์ 

หรือแจ้งที่อยู่มาที่
โทร 061-1476494
Line : @ebg2681d (พิมพ์ @ ข้างหน้าด้วย)

รายละเอียดที่ www.ไปสอบ.com
ฝึกทำข้อสอบออนไลน์ ที่ http://knjt.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

live webcam girls
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017