ข่าวประชาสัมพันธ์
Home / Tag Archives: กรมการบินพลเรือน

Tag Archives: กรมการบินพลเรือน

Feed Subscription

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 288 อัตรา **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.** ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานชอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 5 ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ  (ถาม-ตอบ) 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกั ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 7 ความรู้เรื่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 7 ความร ...

Read More »
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Scroll To Top
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017