Home / Tag Archives: กรมการบินพลเรือน

Tag Archives: กรมการบินพลเรือน

Feed Subscription

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเข้ารับราชการลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 ตุลาคม 2559

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 288 อัตรา **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.** ปฏิบัติงานที่กองคลัง กองก่อสร้างและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานชอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยาน อุบลราชธานี ท่าอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ นายช่างอากาศยาน กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 5 ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ  (ถาม-ตอบ) 6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกั ...

Read More »

แนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ช่างเครื่องวัดคุม กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 แนวข้อสอบภาษาไทย 5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 7 ...

Read More »

แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ หัวหน้ากลุ่มกอง กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อส ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานประจำกลุ่ม กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ผู้จัดการฝ่าย กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอบ ...

Read More »

แนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ผู้จัดการกลุ่ม กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แนวข้อสอ ...

Read More »

แนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ พนักงานข้อมูลสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน 3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 4 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6 แ ...

Read More »

แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 7 ความรู้เรื่ ...

Read More »

แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน

  จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ หลักสูตรเทคโนโลยีด้านการบิน กรมการบินพลเรือน รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 1 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ 2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 3 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 5 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน 6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) 7 ความร ...

Read More »
Scroll To Top